ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Werner Holmberg: Finskt skogslandskap, 1859

 

Werner Holmberg planerade att måla en ännu större målning efter Skog i regnväder, men tvättade bort den förberedande skissen efter att ha fått stark kritik av sin tidigare lärare Hans Gude. Finskt skogslandskap som han målade i stället bygger trots namnet på skisser som han delvis gjorde i Norge.

I solskenet i målningens bakgrund kan man urskilja en gammal förfallen kvarn, som symboliserar tidens obönhörliga, långsamma gång. Tidens flykt illustreras däremot av orren som flyger förbi till höger och vars skugga för
ett ögonblick avtecknar sig mot bergsväggen. Ljussättningen bygger också på dramatiska motsättningar. Till höger i skuggan reser sig de dystra klipporna, medan vyn till vänster är solig och ljus.

Verket är intressant också genom att det delvis är ofullbordat. Konstnären har inte lagt sista handen vid klippblockens yta, och här kan man därför urskilja Holmbergs fartfyllda och skissartade målningsteknik genom vilken han bygger upp olika ytstrukturer.