ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Vintriga landskap

 

Landskapsmålningarnas andel av Presidentpalatsets samlingar är anmärkningsvärt stor, vilket hänger samman med att denna genre inom bildkonsten blev självständig och vann insteg på 1800-talet. Att olika slag av landskap uppskattades mer berodde också på ett nytt, nationellt och romantiskt influerat tankesätt. Den här idéströmningen gynnade pittoreska, individuella och landskapsmässigt intressanta vyer som skildrade det egna landet och folket. I den här bildtraditionen ingick också en strävan att studera de olika landskapens topografi och historia samt invånarnas särdrag. Finlands geografiska läge uttrycks genom den relativt stora andelen vintermotiv.