ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Verkstäder för vuxna

 

KORTKURS I ATT SKAPA SERIEBERÄTTELSER (5 h)
ons 23.4 kl. 14.30–19.30

Under teknikkursen lär vi oss olika metoder för att göra visuella eller verbala berättelser. Genom övningsarbeten får deltagarna prova på serieberättandets olika tekniker.  Målsättningen är att öppna berättandets arbetsprocesser genom olika övningsuppgifter. Till de viktigaste övningarna hör att komma på idéer samt att skriva och teckna, bl.a. gör vi en zine-tidning. Serierna och berättelserna bearbetas både utgående från uppgifter som är gemensamma för alla och från självvalda teman. Varje kursdeltagare gör flera små övningsarbeten. Kursen leds av serietecknaren och konstpedagogen Anna Sailamaa. Kursens pris är 30 euro (inkluderar inträdesbiljett till museet, kursledning, material och kaffeservering) som erläggs på kursdagen vid kassan. Kursens språk är finska. Högst 15 vuxna. Bindande anmälan till ainfo@ateneum.fi eller 0294 500 401.

 

EN NY VÄRLD I SERIEBILDER – IHME-verkstäder i Ateneum
lö 5.4 och sö 6.4 kl. 11–16

Vad skulle du göra om du var en MIRAKEL-kvinna? Eller en MIRAKEL-man? Vad skulle du få ordning på i världen? Skulle du åstadkomma ordning eller kaos? Deltagarna får en möjlighet att prova på detta i en serieteckningsverkstad där det räcker om du kan rita en streckgubbe och har lite fantasi. Serierna tecknas i affischformat och visas under våren för allmänheten på ett publikt eller halvpublikt ställe. MIRAKULÖST vore det om inte världen blev lite trevligare! Kursens språk är finska/engelska. Verkstaden har planerats och leds av bildkonstnären Katja Tukiainen. Åldersgräns: över 16 år. Kursen är gratis, deltagarna kan också besöka Tove Jansson -utställningen.
Anmäl dig på förhand senast 28.3.2014:
Anmälningsblankett till lördagens verkstad 5.4.
Anmälningsblankett till söndagens verkstad 6.4.
Man kan anmäla sig endast till en dag. Deltagarantalet är begränsat; maximiantalet deltagare på lördagen är 13 och på söndagen 15 personer.
Under hösten 2013 arrangerades en allmän omröstning om Ateneums IHME-verkstad där publiken röstade för en serieverkstad under Katja Tukiainens ledning till museet.