ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Verkstäder för vuxna

 

”Barnfria” verkstäder för vuxna
ons 8.10 kl 17-19.30 på Ateneum och
lö 18.10 kl 12-15 på Annegården

Hej, alla föräldrar med småbarn! Är det värt att besöka en konstutställning med ett barn? Kan barnets förälder fungera som bildkonstpedagog för sitt barn? Vill du prova fast du inte vågar eller vet hur du ska gå till väga? Behöver du tips och uppmuntran?

Verkstaden leds av museilektor Erica Othman och konstpedagog Anne Rossi-Horto på finska. Kursavgiften är 5 euro (inkluderar instruktion och material samt kaffeservering), fritt inträde till museet.  Kursavgiften betalas vid museets kassa på verkstadsdagen på Ateneum. Högst 15 vuxna deltagare får plats på kursen per gång. Bindande anmälan till erica.othman@ateneum.fi eller tel. 040 163 7397. Ange namn, telefonnummer och e-postadress när du anmäler dig.

Arrangörer: Konstmuseet Ateneum och Annegårdens konstcentrum.

 

Det egna ansiktet – från porträtt till karikatyr
Kurs 1: ons 29.10.2014 kl. 17.00–19.30
Kurs 2: ons 28.1.2015 kl. 17.00–19.30

Hur kan man få fram en övermodig bildvinkel, självsäker blick, ett festligt streck eller en komisk min? Under denna kortkurs får du prova på olika teckningstekniker och vi kommer också att gå igenom porträtt och karikatyrer av Jean Sibelius. Kursen leds av bildkonstnären Vappu Rossi. Kursen passar både nybörjare och längre hunna tecknare.

Kursens pris är 20 euro (inklusive entréavgift till museet, handledning, material och kaffeservering), som betalas till kassan på kursdagen. Högst 15 vuxna. Bindande anmälan till museilektor Erica Othman erica.othman@ateneum.fi

 

Från beröring till musik – pappersreliefer
sö 23.11.2014 kl. 11–15.30

Vi ser på utställningen Sibelius och konstens värld och dess verk under ledning av bildkonstnär Maarit Hedman och museilektor Erica Othman. Vi koncentrerar oss på att iaktta med våra sinnen och provar på att göra reliefer där beröringen är viktig. Kursen passar också personer med funktionsstörningar. Högst 10 deltagare. Anmälningar till museilektor erica.othman@ateneum.fi

Kursavgift 30 € (inkluderar inträde till museet, handledning, material och kaffeservering), som betalas till kassan på kursdagen.