ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Veikko Vionoja Överdängaren
11.06.2010 - 03.10.2010

 

I första våningen på konstmuseet Ateneum visas under sommarsäsongen en utställning om Veikko Vionojas konst. Utställningen ordnas med anledning av att det i höstas hade gått hundra år sedan Vionoja (1909–2001) föddes. På utställningen visas över 70 målningar från konstnärens sextio år långa karriär från 1930-talet till 1980-talet. Utställningens fokus ligger på avbildandet av den finska naturen och dess ljus. Vionoja är mest känd för åkerlandskap, gårdar och interiörer samt fönsterutsikter, och även utställningen på Ateneum fokuserar på dessa motiv. Flera av dessa verk har inte visats i offentligheten på länge.

Vionoja föddes i Ullava i Mellersta Österbotten. I regionen betonades arbetets betydelse och människans litenhet i en väckelsekristlig anda. Vionoja ägnade sig åt konsten redan i unga år men började studera vid konstskolan Ateneum först år 1936. I vinterkriget tjänstgjorde han som sjukbärare i striderna i Raate. Efter kriget började Vionoja uppnå framgång som konstnär. Familjen bodde långa tider i Helsingfors tillsammans med skulptören Oskari Jauhiainen och hans familj. Vionoja fick ett arbetsrum i Lallukka i Helsingfors 1956. Vid denna tid började han också med så kallad lasyrmålning som sedermera blev hans varumärke. En lasyrmålning har flera tunna färgskikt på varandra, och målningen reagerar starkt på ljus. Man kan på österbottniskt vis säga att Vionoja blev en överdängare, en särskilt skicklig yrkesman på sitt område.

Vionoja bodde i Helsingfors, men somrarna tillbringade han i Österbotten, och där fann han också sina motiv. Han gjorde ofta skisser till målningarna i hustruns hemtrakter i Ylistaro. Målningarna skapade han senare utifrån minnesbilder i Lallukka. Under årens lopp kunde han måla flera variationer av samma motiv.

Vionojas målningar har många gemensamma drag med fotografiet. De rofyllda kompositionerna och den harmoniska färgskalan skapar en tidlös stämning hos betraktaren. Lugnet, balansen, skönheten och tystnaden får en stanna upp. En annan, något avvikande helhet på utställningen är den österbottniska människans förhållande till sin hemtrakt, agrarandan; föreställningen att jorden är en skapare av liv som bör respekteras även om livet ibland är tungt. För Vionoja handlade konsten också om att gestalta minnen och upplevelser, själslandskap.

Utställningens kurator är Timo Huusko, amanuens vid Ateneum. I anslutning till utställningen utges boken Veikko Vionoja. Överdängaren av Maahenki, Ateneum och K. H. Renlunds museum på finska och svenska.