ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Vardagens hjältar
18.02.2011 - 15.05.2011

 

I samarbete med Van Gogh-museet i Amsterdam ordnar Ateneum storutställningen Vardagens hjältar - naturalismen i bildkonsten, fotografiet och filmen 1875-1918. Genom många sidor och teman presenterar utställningen naturalismen som även haft stort inflytande på konsten i Finland. Vid sidan av målningar visas fotografier och filmer som inte varit så kända tidigare.

Utställningen har planerats av den internationellt kända experten på naturalismen Gabriel P. Weisberg. Utställningen visas på Van Gogh-museet i Amsterdam 8.10.2010-16.1.2011 och på Ateneum 18.2-15.5.2011.

Naturalismen var en internationell rörelse med centrum i Paris. Utöver i de nordiska länderna var den populär i bland annat Ungern, Ryssland och USA. Till utställningen har man lånat konstverk från 31 museer, bl.a. Scottish National Gallery och Musée d'Orsay samt från privata samlingar i USA. Till de mest kända konstnärerna hör den store förebilden för naturalistisk konst Jules Bastien-Lepage samt Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret och Émile Friant.

På utställningen visas flera centrala konstverk från Finlands konsthistoria såsom Ett barns likfärd (1879) av Albert Edelfelt, Gosse och kråka (1884) av Akseli Gallen-Kallela och Trälar under penningen (Sved) (1893) av Eero Järnefelt. Dessa konstverk som är bekanta för finländare presenteras nu i sitt internationella sammanhang.

Under industrialismen i Europa i slutet av 1800-talet var naturalismen en av de ledande riktningarna inom bildkonsten, litteraturen och teatern. Motiven i målningarna utgjordes av den samhälleliga verkligheten och vanliga människors vardagsliv. Målningarna lyfte fram dagsaktuella frågor i det moderna livet. Arbetare, fattiga, jordbrukare, den urbana medelklassen, alla delområden i samhällsklassen blev centrala motiv i bildkonsten.

De naturalistiska konstverken är berättande och har budskap som riktar sig till betraktaren. Syftet med konstverken var också att undervisa och underhålla, precis som filmen skulle komma att göra senare. De stora, med fotografisk skärpa utförda målningarna var på sin tid mycket populära bland den stora allmänheten. De visades inte bara på utställningar och museer utan också i offentliga byggnader. Konstverken är fullspäckade med detaljer som öppnar deras berättelser bit för bit och stöder förståelsen av budskapet. De ger även dagens betraktare en stark inlevelse av gångna tiders liv och människoöden.

Helheten Hjältar och offer i anslutning till utställningen Vardagens hjältar på Ateneum presenterar naturalismen i den finländska litteraturen på 1880- och 1890-talet.