ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Ateneums vänner

 

Ateneums vänner rf är Finlands äldsta och största museivänförening, grundad år 1919 till stöd för Konstmuseet Ateneum. Det ursprungliga syftemålet var att förvärva gammal utländsk konst till museets samlingar. Ett av de första förvärven var Jusepe de Riberas Ecce Homo från år 1644, som numera visas i Sinebrychoffs konstmuseum. I sina nuvarande form har föreningen varit aktiv sedan år 1985, och medlemsantalet uppgår till drygt 2500.

Konstverksdonationerna hör alltjämt till föreningens verksamhet. Utgående från förslag av museets sakkunniga besluter föreningens styrelse om de förvärv som skall stödas. I samband med invigningen av den nyrenoverade Ateneumbyggnaden våren 1991 donerades Helene Schjerfbecks tidiga Självporträtt (1884–85), som förvärvats tillsammans med Konstmuseet Ateneum. Vid Ateneums vänners 80-årsjubileum i november 1999 donerades Schjerfbecks Porträtt av Einar Reuter III. I föreningens donationssamling ingår totalt 26 verk samt Helene Schjerfbecks fem skissböcker och hundra skisser.

Ateneums vänner stöder dessutom museet genom att t.ex. delta i publikationskostnaderna för utställningsböcker och förhandsbroschyrer. En annan betydande stödform är frivilligarbetet: under större utställningar sköter föreningens frivilliga försäljningen av utställningspublikationer.

Medlemsförmåner och anslutning

Medel till sin verksamhet får föreningen främst genom medlemsavgifterna, och den som ansluter sig kan således direkt vara med om att stöda konstmuseets verksamhet. Medlemskapet innebär trevliga förmåner, såsom fritt inträde till Konstmuseet Ateneum och rabatt på produkter i Ateneums och Kiasmas bokhandel och kafé. Medlemsprogrammet består av olika konstutfärder, besök och föreläsningar, om vilka närmare information ges i ett medlemsbrev fyra gånger årligen.

Önskar du ansluta dig till Ateneums vänner, vänligen fyll i den elektroniska anslutningsblanketten. Ateneums vänners medlemskap är i kraft till det följande kalenderårets marsmånad efter betalningsdagen.

Aktuellt

Medlemsbrev 3/14

Medlemsbrev 2/14


Ordförande för Ateneums vänners styrelse är Johanna Piisi. Övriga styrelsemedlemmar är Laura Aalto, Timo Huusko, Aulis Kohvakka, Juhani Lemmetti, Riitta-Leena Paunio, Bruno Taajamaa och Antti Tanttu.

Kontaktuppgifter

Ateneums vänner rf, Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors, vanner@ateneum.fi
Verksamhetsledare Pasi Järvinen, tfn 040 171 9911, e-post pasi.jarvinen@ateneum.fi