ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Trälar under penningen (Sved)

 

Eero Järnefelt: Trälar under penningen (Sved)
1893, oljemålning, 131 x 164 cm

Landet är täckt av aska. Här och där sticker förkolnade trädstammar upp.

Vad kan det handla om?

För drygt hundra år sedan var förhållandena i Finland alldeles annorlunda än i dag. Det var ont om mat och man måste arbeta hårt för brödfödan. Mänskorna i bilden är ute på en svedjemark. De bränner ner skogen för att få en jämn åkermark att så i. Askan efter stubbar och rötter är bra gödsel. Förhoppningsvis får de mycket säd av sin åker.

Hur tror du det var att bränna sved? Vad gjorde arbetet särskilt tungt?

Marken är brännande het. Röken svider i ögonen och soten fastnar i huden. Du vet säkert själv hur otrevligt det är att sitta vid en stockeld och få röken rakt i ögonen.

Hurdan utrustning använde man i svedjebränningen?

Elden hölls vid liv med tjocka trädgrenar och samtidigt såg man till att den inte spred sig alltför långt. Grenarna var tunga. Också det gjorde arbetet ansträngande.

Mänskorna i den här bilden äger inte själva den mark de bränner. Hur mycket kan de ha fått i lön för sitt arbete?

I själva verket fick de inga pengar alls. Familjen fick lön i form av den säd som följande sommar växte på svedjemarken. Om det inte kom någon säd blev familjen utan mat.

Hur verkar mänskorna i bilden?

De här mänskorna är fattiga och hungriga. Männen har magra armar och den lilla flickans mage är uppsvullen av barkbröd. För mer än hundra år sedan svalt man i Finland. Många dog av brist på mat.

Konstnären Eero Järnefelt målade tavlan utomhus i kanten av en svedjemark. Om man målar utomhus blir färgerna och ljuset just sådana som de är i naturen. I landskap som målats inomhus i konstnärens ateljé blir ljus och skuggor ofta overkliga (se t.ex. Werner Holmbergs målning Kyrofors).

Järnefelt var mycket noga med att återge svedjebränningen realistiskt och utan försköning i sin målning. Han kom från en bildad och förmögen familj och kunde själv inte bränna sved. För att vara säker på att han avbildat motivet på rätt sätt bad han en svedjebrännare granska det. Trälar under penningen är alltså en naturtrogen skildring av ett arbete som inte längre utförs i Finland.

Eero Järnefelt målade den här bilden för att han ville påminna också oss som lever mer än hundra år senare att svedjebränningen var ett tungt arbete som hela familjen deltog i, även barnen.

Järnefelt återgav gärna vanliga människor och det vackra finska landskapet som du kanske finner också i den här bilden. SF/EJ