ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Svenska nu på Ateneum

 

Undervisningsmaterialet är riktat till högstadie- och gymnasieelever som stöd till ett utställningsbesök. Uppgifterna stöder både muntlig och skriftlig språkinlärning. Även hörförståelseuppgifter ingår i materialet. En del av uppgifterna fungerar som introduktion till utställningens tema och skall helst göras under lektionerna innan klassen besöker utställningen. Efter den inledande föreläsningen kan gruppen fortsätta arbetet på museet eller fördjupa temat under påföljande lektioner i skolan.

Svenska nu har sammanställt tillsammans med Konstmuseet Ateneum ett pedagogiskt material till Tove Jansson utställningen på Ateneum och bjuder finskspråkiga skolklasser på en inledande föreläsning (längd ca 30 min.) i museets auditorium (Ateneumsalen) i samband med utställningsbesöket. Efteråt kan ni bekanta er med utställningen på egen hand.
Svenska nu -undervisningsmaterialet (PDF, 6.6 mb)

Svenska nu är ett nätverk som arbetar för bättre och mer motiverande svenskundervisning i Finland. Svenska nu utvecklar nya metoder för språkundervisningen och breddar kulturutbudet i skolan. Kulturupplevelserna integreras i språkundervisningen och övriga skolämnen genom en tematisk ämnesöverskridande undervisning och pedagogiskt material. Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.