ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Teckningssamlingar

 

Konstmuseet Ateneums stora samling av inhemsk teckningskonst har huvudsakligen utökats med större helheter som man fått i donation eller köpt av konstnärernas arvingar. Det första väsentliga förvärvet omfattade närmare 300 tusch- och blyertsteckningar av R. W. Ekman. Samlingen auktionerades ut i Åbo 1873, kort efter konstnärens död. Med detta inköp skapades grunden för teckningssamlingens inköpspolitik, och museet tog som sin uppgift att deponera det finländska bildkonstarvet. Året därpå donerade K. E. Janssons far drygt hundra stycken av sin tidigt döde sons blyertsteckningar.

År 1875 köpte man 180 teckningar, huvudsakligen landskap och stadsbilder, ur Magnus von Wrights kvarlåtenskap. Alla Werner Holmbergs akvareller, teckningar och skissböcker, inalles över 250 arbeten, är inköpta 1890 av konstnärens änka, tillsammans med ett drygt hundratal teckningar av P. A. Kruskopf som tidigare tillhört Holmberg. Ofta har man fått en konstnärs tecknings- och skisskvarlåtenskap i form av en komplett helhet, till exempel Eero Järnefelts 55 skissböcker som konstnärens ättlingar donerade till museet 1993.

Ateneums samling på flera hundra skissböcker innehåller material som är synnerligen värdefullt för konstforskningen.

Ateneums teckningssamlings konstnärer är bl.a. Fanny Churberg, Albert Edelfelt, R.W. Ekman, Magnus Enckell, A.W. Finch, Akseli Gallen-Kallela, Werner Holmberg, K.E. Jansson, Eero Järnefelt, Oscar Kleineh, Alexander Lauréus, Kauko Lehtinen, Henri Matisse, Otto Mäkilä, Tapani Raittila, Ilja Repin, Hugo Simberg, Venny Soldan-Brofeldt, Louis Sparre, Maria Wiik och bröderna von Wright.

Statens konstmuseums nättjänst Konstsamlingar erbjuder information om konstverk och konstnärer i Ateneums teckningssamling.