ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Spiritualitet och mystik

 

Det symbolistiska tänkandet påverkades också av den på 200-talet verksamme Plotinos, som i nyplatonismen förenade Platons tänkande med österländsk mystik och kristen mystisk tradition. På samma gång omfattade symbolisterna i mycket Emanuel Swedenborgs mystiska teorier om människans och Guds förbindelse, så som dessa förmedlades av poeten Baudelaire. Enligt dessa tankar har konstnärerna en förmåga att minnas och förstå de höga sfärerna från guldåldern, då människans själ vandrade tillsammans med Gud.

Liksom Plotinos såg Swedenborg Gud som en andlig sol, som utstrålade ren kärlek. Efter syndafallet och förvisningen från paradiset var den mänskliga kärleken däremotoren, ofullständig. Människan kände dock en ständig längtan efter den gudomliga kärleken. Inom den symbolistiska konsten var ett viktigt tema med variationer följaktligen just strävan upp mot ljuset och höjderna.

Joséphin Péladan utövade ett betydande inflytande på mångas intresse för en mystisk och esoterisk konstuppfattning. Péladan var en kritiker, författare och ockultist som under åren 1892–1897 organiserade sex spektakulära Rose-Croix salonger, vilka rönte stor uppmärksamhet. Finländska konstnärer som deltog i ett par av de första salongerna var Ville Vallgren och Sigurd Wetterhoff-Asp.