ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Solens skiva

 

Arkitekt Heikki Sirén hade ritat Kyrkliga samfällighetens nya kontorsbyggnad, som byggdes på Tredje linjen i Berghäll, och beställde ett konstverk av Wardi till byggnaden. Sirén ville inte att verket skulle vara alltför raffinerat. Wardi gjorde då målningen Solens skiva, vars komposition byggde på det förhistoriska monumentet Stonehenge på slätten Salisbury i England. De stora stenblocken bildar en ring som byggts upp enligt himlarandens koordinater. Under det andra årtusendet f.Kr. motsvarade deras placering midsommarsolens uppgång och midvintersolens nedgång. I Wardis målning glöder en varmt gul sol i mitten och runt den finns ringformade solskivor. I verkets utkant kan man se mörkare fläckar som för tankarna till stenblocken i Stonehenge. Bland solskivorna har Wardi gömt knappt skönjbara människogestalter. I målningen finns referenser till såväl årstidernas som människans kretslopp.