ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Proveniens

 

Proveniensforskning

Proveniensforskningen är en central del av det samlingsarbete och den forskning som bedrivs vid museerna. Tillgången till uppgifter om ägandeförhållanden och den tidigare användningen av ett föremål ökar det museala värdet av konstverket eller föremålet i fråga ansenligt. Ju bättre kännedomen om dessa fakta är, desto mer belyser föremålet sig självt och sin tid. Desto mångsidigare blir också möjligheterna att utnyttja föremålet på utställningar, i publikationer och i forskningen.

Särskilt mellankrigstidens ägarbyten är för närvarande föremål för vårt intresse. De utländska konstverk som tillhör konstmuseet Ateneum, och vilkas proveniens under åren 1933–1945 inte är helt utredd, hittas i denna förteckning. En offentlig presentation av verk med bristfälliga uppgifter om proveniens gagnar forskningen på museerna genom att eventuellt fånga upp ny information från omvärlden. Tilläggsuppgifter om ämnet finns på Finlands museiförbunds sidor.