ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Prins Eugen

 

Hans Kungliga Höghet Prins Eugen (1865–1947) är en av de främsta symbolistiska landskapsmålarna inom svensk bildkonst. För hans fördomsfria och hängivna konstnärsnatur var strävan efter en stark naturkänsla central. Prins Eugen tillbringade sina somrar på landsbygden nära Stockholm, och vyer från trakten har fått utgöra utgångspunkten för många målningar med förtätad stämning.

Prins Eugen var son till Sveriges kungapar kung Oscar II och drottning Sofia. Han upplevde konsten som ett kall och skaffade sig en omfattande utbildning. Han studerade konsthistoria i Uppsala innan han flyttade till Paris 1887. Bland hans många lärare fanns bland annat Léon Bonnat, Alfred Roll, Henri Gervex och under en kort period även Pierre Puvis de Chavannes, som utövade ett stort inflytande på honom.

Prins Eugen ägnade sig uteslutande åt landskapsmåleri och arbetade på landsbygden runt Stockholm och Mälaren samt i Västergötland och Skåne i söder. Han skapade ofta monumentalverk och blev en av de ledande figurerna i det nya svenska stämningsmåleriet som växte fram under 1890- talet. Parklandskapen och vyerna av Waldemarsudde på Djurgården är centrala i hans produktion. År 1899 köpte han egendomen och lät några år senare bygga ett residens som i dag är museum.