ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Pressmeddelande: Skissböcker av Schjerfbeck, Edelfelt och Järnefelt på internet
19.06.2012

 

Det är möjligt att titta på skissböcker av konstnärer i konstmuseet Ateneums samlingar i Statens konstmuseums webbtjänst Konstsamlingar. Den mest omfattande av de nu publicerade skissböckerna är donationen av Ateneums vänner i höstas. Den omfattar fem skissböcker av Helene Schjerfbeck. I skissböckerna finns bland annat Schjerfbecks barndomsteckningar och skisser till tidiga konstverk. De innehåller bilder av djur, människor och landskap.

Samtidigt publiceras 31 skissböcker av sju andra konstnärer. Här finns flera skissböcker av Albert Edelfeltoch Eero Järnefeltsamt några skissböcker av Magnus Enckell, Ragnar Ekelund, Werner Holmberg, Maria Wiik och Ferdinand von Wright. De äldsta är två skissböcker av Werner Holmberg från 1859 och 1860.

Konstmuseet Ateneum har över 800 skissböcker. Konserveringsinrättningen vid Statens konstmuseum har konserverat och Centralarkivet för bildkonst har digitaliserat skissböcker med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet. Projektet är en del av projekten för digitalisering av kulturarvet och anknyter till Det nationella digitala biblioteket. Tack vare finansieringen har man räddat gamla och sköra skissböcker i synnerhet från 1800-talet och gjort dem tillgängliga för allmänheten på internet.

Skissböckerna finns i Statens konstmuseums webbtjänst Konstsamlingar på adressen http://kokoelmat.fng.fi => på svenska => Verk.

Mer information:

Utveckling och samhällsrelationer Kehys, koordinator för projektet Det nationella digitala biblioteket Siina Hälikkä, tfn 040 674 3650, siina.halikka(at)fng.fi