ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Pekka Halonen
07.03.2008 - 24.08.2008

 

2008 har det förflutit 120 år sedan Ateneum öppnade sina dörrar. Jubileumsårets huvudutställning presenterar Pekka Halonen (1865–1933), en av guldålderns främsta konstnärer. Utställningen, som omfattar närmare 300 verk från Halonens över 40-åriga mångsidiga och omväxlande karriär, är den mest omfattande någonsin. I utställningen som kurateras av Anna-Maria von Bonsdorff ingår över tio målningar som aldrig tidigare visats för allmänheten.

Den omfattande storutställningen i Konstmuseet Ateneums andra våning visar Halonens hela mångskiftande karriär i ett nytt ljus och genom olika teman. Pekka Halonen inledde sina konststudier vid Finska konstföreningens ritskola och var en av den nyss färdigblivna Ateneumbyggnadens första elever. Halonens konstnärliga karriär förde honom utomlands, först till Paris och senare till Italien. I Paris studerade han under ledning av konstnären Paul Gauguin (1848–1903) som inspirerade honom till att skapa sin egen personliga stil som naturskildrare. Gauguin uppmuntrade Halonen att söka sina egna rötter och sitt ursprung. Basen för Halonens konst står också att finna i Finlands natur och folk. Även om Halonen valde sina motiv bland sitt hemlands folk och landskap var hans konst starkt förankrad i sin tids internationella strömningar.

Den finskspråkige Pekka Halonen var en av de första begåvningarna i Finland som svingade sig upp från anspråkslösa förhållanden. Han koncentrerade sig inte enbart på sin konstnärliga karriär utan hans intressesfär var mycket omfattande. Vid sidan av konsten spelade familjen och naturen en viktig roll i hans liv. Familjen bosatte sig vid Tusby träsk år 1898 där konstnären lät uppföra ateljéhemmet Halosenniemi, som kunde kallas en konstverkshelhet. Halonen njöt av familjelivet med de åtta barnen och kunde med stöd av dem också till fullo koncentrera sig på sin konst.

Pekka Halonen var naturvårdare och i det hänseendet radikal för sin tid. Halosenniemi låg på ett fridlyst område där naturen inte fick störas. Han var också en ivrig trädgårdsmästare och familjen strävade till att i så hög grad som möjligt vara självförsörjande. Trädgårdens starka och glödande färger påverkade också Halonen i hans arbete. I utställningen visas till exempel verk med tomater som motiv.

Pekka Halonens vinterlandskap har idag fått ökad betydelse. De ger oss en möjlighet att se in i en svunnen tid med snötunga vintrar och höga drivor som numera med ett mildare klimat blivit alltmera sällsynt också i Finland.

I samband med utställningen publiceras en bok som beskriver Pekka Halonens livsverk ur olika synvinklar. I den över 400 sidor tjocka boken ingår texter av både finländska och franska experter. Boken har också en unik, illustrerad verkförteckning där 556 av Halonens arbeten presenteras. Bokens redaktör är utställningens kurator Anna-Maria von Bonsdorff. Den finns till salu t.ex. i Ateneums nätbutik.