ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Meddelande: Utställningen Den förtrollande sjön på Ateneum fokuserar på konstnärssamhället vid Tusby träsk
23.09.2013

 

Kring sekelskiftet 1900 uppstod ett konstnärssamhälle på den östra stranden vid Tusby träsk. Det var litet, men dess betydelse blev desto större. Flera aktörer inom det finländska kulturlivet bodde och arbetade i de fem villorna med sina familjer: författaren Juhani Aho med konstnärshustrun Venny Soldan-Brofeldt, tonsättaren Jean Sibelius, konstnärerna Eero Järnefelt och Pekka Halonen samt poeten J. H. Erkko. Utställningen Den förtrollande sjön på Ateneum fokuserar på livet i konstnärssamhället och dess fascinerande hem. Kuratorer för utställningen som visar konstverk och föremål från konstnärssamhället vid Tusby träsk är professor Riitta Konttinen och Ateneums intendent Anna-Maria von Bonsdorff. Marjaana Kinnermä ansvarar för utställningsarkitekturen.

Utställningen Den förtrollande sjön fokuserar på livet i konstnärssamhället via arbeten av konstnärer som bodde vid Tusby träsk: hur det var att leva och arbeta vid Tusby träsk och hur miljön inspirerade konstnärerna. Konstverk, föremål och arbetsredskap har lånats från flera museer och privata samlingar. I målningarna och teckningarna av författaren Juhani Ahos hustru Venny Soldan-Brofeldt figurerar parets barn och deras sysslor. Landskaps- och trädgårdsmotiven i Pekka Halonens och Eero Järnefelts målningar återspeglar familjernas vardagsliv som präglades av konstnärlig verksamhet.

Konstnärernas hustrur var en sammanhållande kraft, och de figurerar i flera personporträtt tillsammans med sina familjer. Utställningen lyfter också fram makarnas hantverksskicklighet och en ny sorts hemideologi, som inspirerats av den brittiska Arts & Crafts-reformrörelsen. Uppkomsten av individuella konstnärshem återspeglar tidens ideal om universalkonst, där varje detalj skulle framhäva den konstnärliga processen.

Utställningen djuplodar den speciella konstnärs- och vänskapskretsens liv och konst samt den kulturellt och politiskt intressanta tidsperioden. På museer och i privata samlingar har kuratorerna hittat material som på ett nytt sätt belyser bland annat vardagen och festerna i konstnärshemmen, barnens liv och de mångsidigt begåvade makarnas viktiga roll. Familjerna och vardagen bildade ett socialt rum för konstnärligt arbete.

Konstnärssamfundet vid Tusby träsk föddes då Juhani Ahos hustru, konstnären Venny Soldan-Brofeldt våren 1897 hittade ett hus åt familjen i Träskända by. Familjen flyttade till villan som döptes till Ahola, och kort därefter flyttade också Pekka och Maija Halonen till orten. Ateljévillan Halosenniemi byggdes 1901-1902. Vid samma tid byggdes J. H. Erkkos Erkkola samt Eero och Saimi Järnefelts Suviranta. De sista som anlände till trakten var Jean och Aino Sibelius. Deras villa Ainola stod klar 1904.

Konstnärsfamiljerna som kände varandra från förr förenades inte bara av en liknande ideologisk bakgrund och ett intresse för litteratur, musik, teater och bildkonst utan också av intresset för barnuppfostran, pedagogik, heminredning och trädgårdsskötsel. Under samma tid uppstod motsvarande tvärkonstnärliga samhällen i övriga Europa och Norden.

Förlaget Siltala ger ut boken Onnellista asua maalla - Tuusulanjärven taiteilijayhteisö, som baserar sig på Riitta Konttinens senaste forskning om det fascinerande konstnärssamhället. Besökare kan också se utställningen med Riitta Konttinens kuratoraudioguide.

Den förtrollande sjön - Konstnärssamhället vid Tusby träsk
11.10.2013-9.2.2014

Ytterligare information om utställningen: http://www.ateneum.fi/sv/den-förtrollande-sjön
Audioguider: www.ateneum.fi/audioguide_sv

Konstmuseet Ateneum Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors, www.ateneum.fi
Öppettider: tis, fre 10-18; ons, tors 10-20; lör, sön 11-17, måndagar stängt
Inträde: 12/10 euro, gratis inträde för under 18-åringar.
Förhandsbiljetter: Lippupalvelus verksamhetsställen och nätbutik www.lippupalvelu.fi

Ytterligare information:informationschef Marja Istala Kumpunen, tfn 050 555 3551, mik@ateneum.fi

*****

Ateneums huvudsamarbetspartner är Helsingin Sanomat, HOK-Elanto och KPMG.