ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Den förtrollande sjön
11.10.2013 - 09.02.2014

 

Konstnärssamhället vid Tusby träsk

För hundra år sedan drömde ett antal unga konstnärer om ett eget hus vid en sjö och med bra förbindelser till huvudstaden. Författaren Juhani Aho flyttade 1897 med hustrun och konstnären Venny Soldan-Brofeldt till trakterna kring Tusby träsk. Snart fick de sällskap av Eero Järnefelt, Jean Sibelius och Pekka Halonen med familjer. Det livliga umgänget och de gemensamma idealen gjorde konstnärssamhället vid Tusby träsk till ett unikt fenomen i Finlands historia.

På den östra stranden av Tusby träsk bildades i slutet av 1800- och början av 1900-talet ett betydelsefullt konstnärssamhälle. I fem konstnärsvillor bodde och arbetade för det finländska kulturlivet centrala personer med sina familjer: författaren Juhani Aho och bildkonstnären Venny Soldan-Brofeldt, kompositören Jean Sibelius, bildkonstnärerna Eero Järnefelt och Pekka Halonen samt poeten J. H. Erkko.

Konstnärssamhället vid Tusby träsk grundades under en politiskt orolig tid. För många konstnärer var stämningen i Helsingfors betungande och å andra sidan störde huvudstadens livliga nöjesliv koncentrationen i deras skapande arbete. Till stränderna vid Tusby träsk lockades konstnärerna av den vackra miljön och arbetsron. De ville ändå inte söka sig alltför långt bort från kulturlivet; tågresan från Träskända till Helsingfors tog endast en och en halv timme.

Utställningen som öppnas hösten 2013 berättar historier om livet i konstnärssamhället vid Tusby träsk och om konstnärernas fascinerande hem. Kuratorer för utställningen som visar konst och föremål från konstnärshemmen är Riitta Konttinen och Anna-Maria von Bonsdorff.