ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Skärmytslingen vid Halkokari i Karleby

 

Under Krimkriget 1853–1856 anföll den engelska flottan det finska kustområdet ända upp till städerna i Österbotten. Efter att engelsmännen hade förstört över tio fartyg och stora tjärlager i Uleåborg föreslog handelsmannen Anders Donner (d.ä.) i Karleby att staden skulle försvaras med vapen. Den s.k. Halkokaristriden eller skärmytslingen vid Halkokari utbröt därför 7.6.1854 utanför Karleby. Frivilliga stadsbor och två ryska kompanier som kom till hjälp från Vasa lyckades avvärja det engelska anfallet.

Engelsmännen kom med två ångfregatter, men på grund av ett grunt sandrev blev de tvungna att närma sig staden med nio kanonbestyckade landsättningsfartyg. Försvararna avvärjde emellertid fienden genom häftig gevärseld och med hjälp av skenkonstruktioner som överraskade anfallarna. En speciellt skicklig skarpskytt var bonden och säljägaren Matts Kankkonen. Hans kulor träffade bl.a. officeren Carrington som förde befälet över landstigningstrupperna. Efter eldgivningen drog sig engelsmännen tillbaka.

Avvärjningssegern var en av de få strider under ”Ålandskriget” där den ryska parten kunde räkna in en seger mot den fransk-engelska flottan. Därför fick Halkokaristriden till stånd stor entusiasm och pressuppståndelse i Ryssland. Med anledning av den här publiciteten beställdes porträtten av Donner och Kankkonen av Wladimir Swertschkoff.

Anders Donner återges, som offentliga representationsporträtt i allmänhet, i ¾-figur mot en jämn bakgrund och med individualiserade drag. Helfigursporträttet av Matts Kankkonen representerar däremot en mera folklig typskildring än
ett individuellt uttryck. I bakgrunden ser man det smala sundet i Karleby där striden utspelade sig.

Männen har avbildats dekorerade med kejserliga ordnar och andra hedersbevis. Donner bär en ring som han fick av Nikolaj I, och på bordet syns en gyllne snusdosa som Alexander II personligen överräckte till honom i S:t Petersburg. Kankkonen håller i två gevär som han fick till belöning. Den politiskt viktiga segern vid Halkokari stärkte för sin del den nyutnämnde kejsaren Alexanders positiva inställning till Finland.