ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Slottets skatter -utställningens teman

 

Konstverken i Presidentens slott härstammar närmast från två samlingar. Den äldre helheten utgörs av kejserliga konstsamlingen. Samlingens första verk köptes i mitten av 1850-talet och de sista 1897. En annan stor grupp omfattar depositionssamlingen från konstmuseet Ateneum, och den har i sin tur sammanställts under självständighetstiden. Dessutom har samlingarna i slottet utökats med t.ex. byster i brons av alla presidenter och porträtt av deras makar.

Konstsamlingen som placerades i det kejserliga palatset, och senare i Presidentens slott, ingår i en gammal tradition. Konsten var en väsentlig del av interiörerna i de europeiska palatsen, slotten och herrgårdarna. I Finland representerar Presidentens slott den högsta samhällsmakten och palatsets konstsamling avspeglar därmed maktens yttre uttrycksformer som värdighet, elegans, bildning, högklassighet, god smak och kontinuitet.

Samlingens dominerande teman återspeglar också maktens olika former. De första målningarna som inköptes till den kejserliga samlingen hänger ihop med Krimkriget och försvaret av kejsarens landområden. Många storståtliga landskap visar geografiska särdrag och klimatförhållanden på olika områden i Finland. Marina motiv med fartyg syftar på handelssjöfarten och förbindelserna med den övriga världen, medan porträtten av presidenterna personifierar den högsta folkvalda makten.