ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Musik och tystnad
15.06.2007 - 02.09.2007

 

Ateneums sommarutställning Musik och tystnad. Finsk symbolism inbjuder besökarna att lyssna till konsten. Utställningen betonar den djupa växelverkan som fanns mellan bildkonsten och musiken vid sekelskiftet 1800 och 1900. Utställningens teman rör sig från ljud som alstras av människan och naturens ljud, från symbolistisk musik och den inre rösten till tystnaden, och lotsar besökaren från ljud, färger och ljus till mörker. Bland de ca 80 konstverken finns målningar, teckningar, grafik, skulpturer och också konstindustriella föremål och musikhistoriskt material. Kurator för utställningen är den franska konsthistorikern Laura Gutman-Hanhivaara.

Symbolisterna inom bildkonsten ansåg musiken vara den främsta konstformen eftersom den berör känslorna och ville skapa en visuell motsvarighet. Symbolisterna inom tonkonsten såg det som musikens uppgift att skapa en högstämd och extatisk upplevelse hos lyssnaren.

Utställningen inbjuder besökaren att njuta av finsk symbolism med flera sinnen. En stor del av konsten kommer från Ateneums egna samlingar, men det finns också verk som lånats från andra museer och privata samlingar. Konstverken omfattar allt från skildringar av skriet till tystnadens tårar, från ljus till mörker, från bilder av den fysiska naturen till mötet med det inre. Utställningen slutar med att besökaren åter går mot liv och ljus.

En del av utställningen ägnas åt symbolismen inom musiken, särskilt Jean Sibelius musik till dramat Pelleas och Melisande som sattes upp på Svenska teatern i Helsingfors 1905 och uppfördes också under följande säsong 1906. Kompositören Erkki Melartins konst visar hur denna mångsidiga konstnär uttryckte sig visuellt.

I utställningen finns också en "musiksal" där bl.a. Akseli Gallen-Kallelas och Väinö Blomstedts bildvävnader och Ville Vallgrens skulptur Eko (1887) tillsammans med den musik som spelas skapar en upplevelse av den dialog mellan konstformerna som är karakteristisk för symbolismen. Skivbolaget Ondine ger ut en samling symbolistisk musik som hörs på utställningen och som ersätter den traditionella utställningskatalogen. Till cd:n hör ett rikligt illustrerat häfte med 32 sidor, med en artikel av kuratorn. Den finns till salu i Ateneums bokhandel och museets webbutik.