ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

FOKUS: Timo K. Mukka
01.11.2011 - 26.02.2012

 

Konstmuseet Ateneum har fått en betydande konstdonation som omfattar författaren och bildkonstnären Timo K. Mukkas konstnärliga kvarlåtenskap. Samlingen som omfattar över hundra konstverk donerades av konstnärens maka Tuula Mukka samt parets barn Tuuli och Johan Mukka. FOKUS-utställningen som sammanställts utifrån den donerade samlingen förevisar Timo K. Mukkas intensiva porträtt och öppnar nya perspektiv på konstnärens kreativitet. Målningarna, teckningarna, grafiken och skissböckerna som visas på samlingsutställningen på Ateneum utvidgar bilden av Mukka som en universalbegåvning.

Timo K. Mukka (1944-1973) var en viktig förnyare av den lappländska litteraturen och en uttolkare av det nordiska psyket och själslandskapet. Hans mest berömda verk, Maa on syntinen laulu (Jorden är en syndfull sång), utgavs när han var 19 år gammal. Mukka var 16 år gammal när han inledde konststudierna i Konstakademins skola vid Ateneum. Han avbröt dock studierna redan efter det första läsåret och återvände till Orajärvi i Pello. Mukka fortsatte ändå att skapa bildkonst under hela livet. Hans produktion är rätt snäv och polyfoniskt experimentell till stilen, men den är ändå ett odisputabelt bevis på hans begåvning även på detta område.

Centrala teman i Mukkas litterära produktion är tungt arbete och fattigdom, religion och våld samt förbundet mellan kärleken, sexualiteten och döden. Provokationen blev konstnärens varumärke och samtidigt en barlast som stal uppmärksamheten från andra, mer lyriska och även samhälleliga aspekter i hans produktion.

Som bildkonstnär fokuserade Timo K. Mukka i synnerhet på att avbilda människan. I bildkonsten är han delvis upptagen av samma teman som sin litterära produktion, men i bildkonsten fokuserar han mer på varma och intima bilder av privatlivet och närmiljön. De dagboksaktiga teckningarna och känsliga akvarellerna av föräldrarna och syskonen samt i synnerhet av hustrun Tuula ger en helt annorlunda, mer privat bild av konstnären än den skandalomsusade offentliga bild som utformades på 1960- och 1970-talet.

Själsbröder till Timo K. Mukka och medlemmar i det nordliga konstnärsnätverket var Reidar Särestöniemi och Kalervo Palsa, som dog ung liksom Mukka. Alla tre avbildade den lappländska identiteten med en aldrig förut skådad radikal intensitet. I boken om Ateneums utställning Lapsk magi konstaterar Jyrki Siukonen: "Var och en i trion befann sig i opposition till den rådande konstdiskursen i Finland".

Diskussion om Timo K. Mukka tisdagen den 1 november kl. 17-18, Ateneum 3 vån.

Litteraturvetarna Elina Arminen och Toni Lahtinen diskuterar Timo K. Mukkas produktion tillsammans med konsthistoriker Anu Utriainen. Evenemanget som är öppet för allmänheten ordnas i samarbete med Finska Litteratursällskapet (SKS) och WSOY. Deltagandet ingår i museets inträdesavgift.