ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Nationella mytologier

 

De nationalromantiska tankegångarna ledde i slutet av 1800-talet till ett växande intresse för att illustrera Kalevala. Särskilt Axel Gallén sökte konstnärligt lämpliga lösningar för att förse nationaleposet med bilder. Efter olika realistiska försök stannade han för symbolismen, som försedde honom med de metoder han behövde för att komprimera och koncentrera de stämningar och berättelser som dikterna förmedlade.  Genom det syntetistiska uttryckssättet utvecklade Gallén en stiliserad och förenklad stil att illustrera händelserna i Kalevala. Denna stil betonade motivets mystiska natur och skilde det från illustration av det normala vardagslivet.

För människorna i Finland har skogen alltid varit en viktig och nära, rentav mytisk plats. Då den symbolistiska och esoteriska synen vann terräng, började en del konstnärer införliva också panteistiska drag i sina naturmålningar, något som i och för sig låg nära gamla finländska folkliga trosuppfattningar. Skogen och dess djur kunde ge uttryck åt både gudomligheter och människosjälen och dess förnimmelser.