ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Musik och synestesi

 

Många symbolistiska konstnärer var intresserade av hur konstarterna relaterade till varandra. Bildkonsten, litteraturen, musiken, arkitekturen och formgivningen refererade till varandra.  Speciellt konsert- och musikscener förekommer ganska ofta i verken. Den bakomliggande tanken var att musiken var den främsta konstformen, eftersom den var immateriell. Den symbolistiska konsten utgick från ”motsvarigheter”, korrespondenser.  Symbolisterna trodde att vissa färger synestetiskt motsvarade vissa ackord, eller att kompositionen av ett musikverk kunde ha beröringspunkter med litterära tekniker.

I synestesin är det inte fråga om allkonstverkets idé, utan om ett tänkesätt som betonar världsalltets harmoniska beskaffenhet. Enligt denna föreställning var det möjligt att i kärnan hos alla konstarter finna den gemensamma grund som förenade dem. Med impulser till denna uppfattning bidrog förutom Charles Baudelaire också i hög grad Richard Wagner, vars musik och konstnärliga syn storligen intresserade symbolisterna.