ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Medlemsbrev 5 / 2012

 

Bästa Ateneumvän, 

Ateneums Helene Schjerfbeck -jubileumsutställning var en stor succé och hade totalt 230.906 besökare. Den är genom tiderna den tredje i ordningen av Ateneums mest populära utställningar, efter Pablo Picasso och Albert Edelfelt. Efter Helsingfors fortsätter en del av konstverken som visats på Ateneum till Sverige: utställningen visas i Stockholm på Prins Eugens Waldemarsudde 10.11.2012–24.2.2013 och på Göteborgs konstmuseum 16.3–18.8.2013.

52 själar -utställningen öppnas i Ateneum 16.11 och visas till februari 2013. Ateneum, Van Gogh -museet i Amsterdam och Nationalgalleriet i Skottland har i samarbete realiseratutställningen, som är den första internationella utställningen tillägnad symbolism i landskapsmåleriet.Huvudkuratorer för utställningen är de två internationellt kända konstexperterna Rodolphe Rapetti och Richard Thomson. 52 själar -utställningenvisas ett stort urval lyriska, mystiska och sinnliga naturtolkningar från 1880-talet till 1910-talet.
Symbolismen var ett viktigt fenomen i den europeiska konsten 1880–1914. Den kännetecknades av fokus på känslor och stämningar, en extatisk strävan efter andlighet och ett stort intresse för mytologier. Symbolismen var inte en stilriktning, utan snarare en inställning och ett synsätt. Den var delvis en motreaktion mot industrialismen och materialismen som fick konstnärerna att rikta blicken mot de inre världarnas rikedomar i stället för den yttre verkligheten.I slutet av detta brev finns en lista över de konstnärer som ingår i utställningen. Ateneums vänners förhandsvernissage till utställningen 52 själar ordnas onsdagen 14.11.

Eero Järnefelt hör till de viktigaste konstnärerna från den sk. guldperioden inom finsk konst. I november 2013 har det gått 150 år sedan Järnefelt föddes. Han är känd för sina målningar av Kolis storslagna landskap och sina porträtt. Även ateljéhemmet Suviranta vid Tusby träsk och den närliggande naturen samt familjemedlemmarna var kära motiv för honom. Eero Järnefelt 150 år -utställningen öppnas 25.1.2013 och visas sammanlagt cirka 150 konstverk: Målningar visas på museets tredje våning, medan teckningar och grafik visas i två utställningssalar på bottenvåningen. Utställningen förverkligas i samarbete med Eero Järnefeltin seura rf.

I förra medlemsbrevet berättades redan om utställningen som presenterar konstskatter från Presidentens slott. Den andra storutställningen under år 2013 öppnas i oktober och presenterar konstnärssamhället runt Tusby träsk.För hundra år sedan drömde ett antal unga konstnärer om ett eget hus vid en sjö och med bra förbindelser till huvudstaden. Författaren Juhani Aho flyttade 1899 med hustrun och konstnären Venny Soldan-Brofeldt till trakterna kring Tusby träsk. Snart fick de sällskap av Eero Järnefelt, Jean Sibelius och Pekka Halonen med familjer. Det livliga umgänget och de gemensamma idealen gjorde konstnärssamhället vid Tusby träsk till ett unikt fenomen i Finlands historia.
Utställningen som öppnas hösten 2013 berättar historier om livet i konstnärssamhället vid Tusby träsk och om konstnärernas fascinerande hem. Kurator för utställningen som visar konst och föremål från konstnärshemmen är Riitta Konttinen.

Ateneum 125 år
Helene Schjerfbeck drog de sista penselstrecken på målningen Konvalescenten, Akseli Gallen-Kallela målade i Paris, Pekka Halonen, Ellen Thesleff och Väinö Blomstedt studerade vid Finska Konstföreningens ritskola och dörrarna till Ateneum öppnades för allmänheten för första gången. Året var 1888. År 2013 firas det 125 år gamla Ateneum på många sätt, mer om Jubileumsårets program i nästa medlemsbrev.

I Ateneumsalens kommande program finns bl.a. UMO Jazz Orchestras improvisationer medan bildkonstnär Vappu Rossi tecknar, musikern och pedagogen Soila Sariolas tvärkonstnärliga solokonserter samt monologoperan Akseli, med Jorma Hynninen i huvudrollen som Akseli Gallen-Kallela.
Mer information om Ateneumsalens program finns på Ateneums nätsidor www.ateneum.fi/evenemang.

I Ateneums verkstad arrangeras det olika verkstäder i anknytning till de aktuella utställningarna under lördagar kl. 11–14 tom. 8.12. Tekniken och temat varierar, exakt program finns på adressen www.ateneum.fi/verkstad.
Kom ihåg, att ni kan reservera verkstadskurser och guidningar också för egna grupper.

Regeländringsförslaget
I förra medlemsbrevet berättades det att Ateneums vänners styrelse har förberett en partiell reform av föreningens regler.Regeländringsförslaget behandlades i föreningens extra möte i Ateneum 16.10. Mötet godkände regeländringsförslaget med några små ändringar. De förnyade reglerna kommer på Ateneums vänners nätsidor, efter Patent- och registerstyrelsen har bekräftat dem.

 

MEDLEMSPROGRAM (arrangeras på finska om inte annat uppges)

Lö 10.11 kl. 14.30–16.30 Verkstad för Ateneums vänner
Kom och gör smycken av t.ex. glaspärlor. Smyckeverkstad är lämplig för alla åldrar. Även på svenska.
Anmälningstiden börjar på fredag 2.11 kl. 9.00. Fritt inträde för Ateneums vänner, de 25 först anmälda ryms med i gruppen.

Ons 14.11 kl. 18–20 Förhandsvernissage till utställningen 52 själar
Ni får en Avec-inbjudan till förhandsvernissagen per post, välkommen!

Lö 24.11 Konstutfärd till Åbo
I slutet av november åker vi till Åbo. På förmiddag har vi en guidning till Åbo konstmuseums utställning Mänttäs medicéer – Klassiker från guldåldern ur Gösta Serlachius konststiftelses samling, och efter utställningen äter vi buffé lunch i Hus Lindman. Efter lunchen bekantar vi oss med Museet ”Ett hem”, vars konstsamling har verk från bl.a. Albert Edelfelt, Helene Schjerfbeck och Akseli Gallen-Kallela. Avgång från Helsingfors kl. 9.00 och återkomst ca. kl. 18.00
Anmälningstiden börjar på torsdag 1.11 kl. 9.00. Priset 56e inkluderar busstransport, inträde och guidning i museer samt lunch. De 50 först anmälda ryms med i gruppen.

To 29.11 kl. 17.00 Presentation av 52 själar -utställningen
Utställningens kurator amanuens Anna-Maria von Bonsdorff berättar om utställningen i Ateneumsalen.
Ingen förhandsanmälning, det finns rum för 135 personer. När ni kommer till museet denna dag och önskar deltaga i introduktionen, anmäl er i kassan samtidigt som ni betalar inträdesbiljetten. Då får ni en annorlunda dekal som berättigar till inträde i Ateneumsalen.

Ons 23.1 kl. 17.00 Eero Järnefelt 150 år-utställningens förhandsvisning
Vännerna får äran att vara de första som serEero Järnefelt 150 år -utställningen. Järnefelts utställningssalar är öppna onsdagen 23.1 kl. 17.00–20.00 endast för Ateneums vänner. Ingen inbjudan, hämta en dekal från kassan eller Informationen med föreningens medlemskort.
Utställningens kurator intendent Heikki Malme berättar om utställningen ons 23.1 kl. 17.00 i Ateneumsalen. Ingen förhandsanmälning, det finns rum för 135 personer.

***********************************************************************

Ateneums vänner och utställningen 52 själar
Såsom det redan nämndes i det förra medlemsbrevet, medför 52 själar -utställningen ett undantag i museets inträdesavgifter. Ateneums vänners gratis inträde gäller inte under utställningen, men inträde med medlemskortet kostar 10 € (normalpris 15 €). Inträdesavgift gäller endast tiden 16.11.2012–17.2.2013, och efter detta är vännernas gratis inträde tillbaka som vanligt.

***********************************************************************

Vänners presentkort säljs i Ateneums information
Medlemskap i Ateneums vänner är en present, som gläder gåvomottagare under hela året.
Ateneums vänners presentkort säljs i museets information fr.o.m. november.
Förmån till gåvogivaren: Den Ateneum vän som köper fem stycken nya enskilda- eller familje medlemskapskort får boken Helene Schjerfbeck 150 vuotta som en gåva.
Förmån till gåvomottagaren: medlemskap köpt som en gåva under december är i kraft till 2014 aprilmånad.

***********************************************************************

Årsmöte 2013
Föreningens årsmöte hålls enligt stadgarna i mars. Ifall en medlem vill att ett ärende ska behandlas under föreningens årsmöte, ska han eller hon underrätta styrelsen om detta skriftligen före7.1.2013 antingen till vanner@ateneum.fi eller Ateneums vänners styrelse, Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors.

Anmälningen
Anmälningar till Ateneums vänners sammankomster görs per telefon till 040 171 9911eller e-post vanner@ateneum.fi om det inget annat nämns vid evenemangs information. Vid respektive sammankomst anges skilt när anmälningstiden börjar; anmälningar per e-post tas också emot fr.o.m. ifrågavarande dagar kl. 9. Eftersom föreningen bara har en telefonlinje kan den vara mycket upptagen före de mest populära sammankomsterna. Alla intresserade ryms tyvärr inte alltid med i grupperna, så kom vänligen ihåg att avboka er vid behov.

Ha en trevlig årsslutet!
Pasi

Ändringar möjliga.