ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Medlemsbrev 4 / 2012

 

Bästa Ateneumvän,

redan mer än 120.000 personer har besökt Helene Schjerfbeck -storutställningen. Nu finns det en bra anledning att besöka utställningen ännu en gång, för att beundra ett enastående verk av Schjerfbeck avtäckt i början av september. Under det förberedande arbetet inför utställningen ville man förbättra en tavelram av ett verk utlånat av en privatperson. I samband med reparationen av ramen hittades det stygn samt konstnärens initialer: målningen Vy från Raseborg (1890) var fastsydd ovanpå en annan målning. Statens konstmuseums konservatorer genomlyste målningen med infraljus och upptäckte, att det fanns ett annat verk under. Den nyfunna oljemålningen föreställer en kvinna med ett barn i famnen.Verket är signerat av konstnären och daterat omkring 1887. Efter putsning och konservering ställs verket nu ut på utställningen och visas nära verket Vy från Raseborg i sal 17.

I symbolismens anda öppnas i Ateneums samlingsutställning 16.10. Helheten som brer sig ut i fem salar förevisar verk av Ateneums samlingar och öppnar synvinklar till symbolismen som konstriktning innan 52 själar -utställningen öppnas. Utställningens tema är bl.a. religion och mystik, idévärlden samt döden, med konstverk bl.a. av konstnärerna Akseli Gallen-Kallela, Magnus Enckell, Hugo Simberg, Väinö Blomstedt, Pekka Halonen, Ellen Thesleff och Ville Vallgren.

52 själar -utställningen öppnas i Ateneum 16.11 och visas t.om. februari 2013. Mer om utställningen i nästa medlemsbrev.
Den följande stora utställningen under år 2013 presenterar konstskatter från Presidentens slott, som flyttas till Ateneum under totalrenoveringen av Presidentens slott. Utställningen visar verk av den kejserliga konstsamlingen från tsarernas tid samt verk ur Ateneums samlingar som är deponerade i Slottets offentliga samt mer privat utrymmen. Konstverk av bl.a. Ferdinand von Wright, Werner Holmberg, Albert Edelfelt, Ville Vallgren och Akseli Gallen-Kallela utlovas. Dessutom visas några av Slottets utensilier, t.ex. presidentens skrivbord, möbler, prydnadsföremål och serviser.

Ateneumsalens höstprogram anknyter till Helene Schjerfbeck -utställningen:
Dansföreställning HS. har premiär 20.9. Föreställningen baserar sig på Helene Schjerfbecks målningar och livshistoria. HS. kombinerar musik, teater, dans, bildkonst, tal och dokumentärt material från Schjerfbecks brev. Språken som talas i HS. är finska, svenska, tyska och engelska. Föreställningen lämpar sig för både personer som är insatta i ämnet och personer som inte känner till Schjerfbeck och hennes produktion. Efter föreställningarna på Ateneum turnerar dansföreställningen i Malmö, Lund, Göteborg och Stockholm.

Konserterna med klassisk musik under festivalen Korsdrag är en unik musikalisk tidsresa i Helene Schjerfbecks anda: från senromantikens glödande färger mot 1900-talets mer sparsmakade uttryck. Konserterna ges i Ateneums utställningssalar samt i restaurang Tablo 28.–30.9.

Mer information om evenemang finns på Ateneums nätsidor www.ateneum.fi/evenemang.
Ateneums vänner får biljetter till HS.-dansföreställningen med 16€ (normalpris 20€).
Biljetterna säljs i Ateneums information.

Ni kommer väl ihåg att i Ateneums verkstad arrangeras det olika verkstäder i anknytning till de aktuella utställningarna under lördagar kl. 11–14. Tekniken och temat varierar, exakt program finns på adressen www.ateneum.fi/verkstad.


I det förra medlemsbrevet berättades det om att Ateneums vänners styrelse förbereder en partiell reform av föreningens regler.Saken har framskridit och ändringsförslaget är nästan färdigt. Regeländringen behandlas ännu under styrelsens följande möte, och efter den 1.10 kan intresserade be om det nya regelförslaget av sekreteraren.
Ändringsförslaget behandlas enligt reglerna i föreningens extra möte som sammankallas 16.10.2012.

Ateneums vänners styrelses mål är att reformera reglerna för att dessa bättre skall svara mot den nuvarande verksamheten och för att göra föreningens verksamhet mångsidigare. Regeländringen skulle möjliggöra nya verksamhetsformer, t.ex. olika åtgärder vid marknadsförings- och medelanskaffning. På samma gång strävar vi efter att uppdatera våra regler så att dessa motsvarar Patent- och registerstyrelsen anvisningar t.ex. om verksamhetsgranskare.

De mest betydande förslagen av regeländringarna är följande:

1.    Enligt de nya reglerna skulle föreningen kunna arrangera insamlingar, lotterier och avgiftsbelagda evenemang förutom för medlemmarna även för en större publik.
2.    Föreningen kan ansöka och ta emot stipendier och bidrag.
3.    Föreningens personmedlemmar skulle kunna rösta på möten även med en fullmakt.
4.    Man vill utöka röstpluraliteten för föreningens upplösning till 3/4 dvs. till det samma röstetalet som krävs för regeländringen (enligt nuvarande reglarna krävs det en 2/3 röstpluralitet för att upplösa föreningen.)

MÖTESKALLELSE – tisdag 16.10.2012 kl. 17.00 Ateneums vänner rfs EXTRA MÖTE i Lindströmsalen (Ateneums andra våning).
På mötet behandlas det nya regeländringsförslaget av föreningens styrelse. Medlemmarna kan be sekreteraren om förslaget efter 1.10.
Jag önskar alla medlemmarna hjärtligt välkomna till mötet!

 

MEDLEMSPROGRAM (arrangeras på finska)

Ti 25.9 kl. 17.00 Helene Schjerfbeck och El Greco
Helene Schjerfbeck-utställningens kurator Leena Ahtola-Moorhouse berättar om Schjerfbecks verk som inspirerats av El Greco i Ateneums Lindströmsal.
Anmälningstiden börjar på onsdag 19.9 kl. 9.00. Fritt inträde för Ateneums vänner,de 30 först anmälda ryms med i gruppen.

Lö 13.10 klo 9.30–11 Vänbrunch
Helene Schjerfbeck-utställningens sista veckslut. Ateneums museidirektör Maija Tanninen-Mattila berättar om hur utställningen förlöpt och om hela stämningen i Restaurang Tablo.
Brunchpriset är 12,50 € / person, och husets skumvin med brunch 3 € / glas.
Vi rekommenderar bordreservering: ateneum@capitalcatering.fi före fre 5.10.
Inträde från Ateneumgränden med föreningens medlemskort fr.o.m. kl. 9.30.

Ons 17.10 kl. 17.30 I symbolismens anda -visning
Utställningens kurator samlingschef Erkki Anttonen presenterar utställningshelheten för Ateneums vänner och berättar om dess teman.
Anmälningstiden börjar på torsdag 11.10 kl. 9.00. Fritt inträde för Ateneums vänner.

Ons 14.11 klo 18–20 Förhandsvernissage till 52 själar – Symbolismens landskap 1880–1910 -utställningen
Ateneums vänners förhandsvernissage till utställningen 52 själar ordnas onsdag 14.11. På den unika storutställningen ägnad åt symbolistiska landskap visas ett stort urval lyriska, mystiska och sinnliga naturtolkningar från 1880-talet till 1910-talet. Utställningen fokuserar på landskapsmålningar av Gauguin, Van Gogh, Munch, Mondrian samt Kandinsky, Monet och Whistler. Dessutom finns här bekanta europeiska konstnärer såsom Hammershøi, Hodler, Signac, Strindberg, Leighton och Millais. Av finländska konstnärer visas verk av Väinö Blomstedt, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg och Ellen Thesleff. Utställningen har sammanlagt konstverk av 52 konstnärer.

Inbjudan för två till förhandsvernissagen skickas per post i början av november för alla som har betalat medlemsavgiften 2012.

Utställningen medför också undantag i museets inträdesavgifter. Ateneums vänners gratis inträde gäller inte under utställningen, men inträde med medlemskortet kostar 10 € (normalpris 15 €).

Kommande program:
Vid årsslutet arrangeras det en utfärd till Åbo konstmuseums Mänttäs medicéer – Klassiker från guldåldern ur Gösta Serlachius konststiftelses samling samt en egen verkstad bara för vännerna.
Mer information om dessa program i nästa medlemsbrev.

Anmälningen
Anmälningar till Ateneums vänners sammankomster görs per telefon till 040 171 9911 eller e-post vanner@ateneum.fi om det inget annat nämns vid evenemangs information. Vid respektive sammankomst anges skilt när anmälningstiden börjar; anmälningar per e-post tas också emot fr.o.m. ifrågavarande dagar kl. 9. Eftersom föreningen bara har en telefonlinje kan den vara mycket upptagen före de mest populära sammankomsterna. Alla intresserade ryms tyvärr inte alltid med i grupperna, så kom vänligen ihåg att avboka er vid behov.

Solig höst!
Pasi

Ändringar möjliga.