ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Medlemsbrev 3 / 2013
13.06.2013

 

HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN

Bästa Ateneumvän,

Jag hälsar varmt varje vän i början av min andra mandatperiod som styrelseordförande.

Ateneum har nästan 2400 vänner, dvs. antalet medlemmar har nyligen ökat kraftigt. I dessa tider är en positiv utveckling av vänföreningars medlemskap inte en självklarhet. Därför utgör ökningen av antalet medlemmar i Ateneums vänner en stor glädje och en möjlighet. Det levande och växande medlemskapet är en förutsättning för utvecklingen av vår verksamhet.

Det mest effektiva verktyget för marknadsföring i rekryteringen av nya medlemmar är själv klart en rekommendation av den nuvarande medlemmen. Ett stort tack till er alla som har fört vänner och bekanta med i verksamheten. Jag påminner också att det fortfarande lönar sig att ansluta sig till föreningen: 2013 medlemsförmåner är giltiga till mars 2014. Slottets skatter lyser i Ateneum hela sommaren och med hösten kommer Tusby träsks känslor och berättelser.

Föreningens regeländring som gjordes i slutet av 2012 var ett stort och långtgående projekt och för det vill jag framföra mitt tack till alla våra medlemmar. Det huvudsakliga syftet med vår organisation är fortfarande att stödja Ateneums verksamhet samt främja våra medlemmars kunskap om bildkonst. De nya reglerna möjliggör emellertid en mångsidig utveckling av föreningens verksamhet samt ger nya former för medelanskaffningen. Ett särskilt tack går till verksamhetsledare Pasi Järvinen samt styrelsemedlem Riitta-Leena Paunio, som gav viktig juridisk hjälp och stöd.

Under vårens årsmöte var det ett glädjande stort antal deltagare och det fördes aktiva diskussioner. Från föreningens styrelse bad museichef Selma Green om frånträde, hon bor numera  i Vasa och leder Kuntsi museum för modern konst och Tikanojas konsthem. På hela föreningens vägnar vill jag tacka Selma för sitt ordförandeskap (2010-2011) samt arbetet i styrelsen för föreningens nytta. Som ny ledamot i styrelsen började Juhani Lemmetti, som är känd som grundare  av möbelhandeln Aeros, nuvarande Arteks utvecklingsdirektör, samt en passionerad konstvän. Jag önskar Juhani varmt välkommen till vår styrelse.

Med glatt och entusiastiskt sinne förbereder vi i föreningens styrelse för Ateneums 125-årsjubileum som börjar i oktober. Anknytande evenemang i vännernas regi och andra tillställningar berättar vi mer om  i kommande nyhetsbrev. Det lönar sig dock att anteckna fredagen den 18 oktober i kalender redan nu - då är det tid för firande. Vi börjar årsjubileet med en unik stämning med vänners festsupé, som kommer att hållas i Ateneum. Mer information om detta i augusti.

Statens konstmuseums (Ateneum, Kiasma och konstmuseet Sinebrychoff) stiftelse grundas i januari 2014. Jag önskar den nya stiftelsen framgång och mod med aktiv utveckling av sina ståtliga museer. Vänföreningarna kommer att fortsätta sina självständiga verksamheter. Jag tror dock att med stiftelsen ökar möjligheterna till samarbete med både Kiasmas och Sinebrychoffs vänner.

Den ljuva finska sommaren är som bäst. Jag önskar både för egen del och  på hela styrelsens vägnar var och en av er en glad sommar!

Johanna Piisi
styrelseordförande

 

MEDLEMSPROGRAM (arrangeras på finska)

Lö 7.9 Utfärd till konstnärshemmmen Suviranta och Halosenniemi samt Träskända konstmuseum.
Konstutfärden i september anknyter igen till Konstnärssamhället vid Tusby träsk -utställningen som öppnas i Ateneum i oktober. Vi bekantar oss med konstnärshem Suviranta och Halosenniemi samt Träskända konstmuseums Pehmeästi – Eero Järnefelt 150-v. -utställningen.
Avresa från Helsingfors sker med två bussar, den första gruppen kl. 9.30 och den andra kl. 11.00. Först har vi en guidning i Suviranta, och därefter fortsätter vi till Träskända konstmuseum för en guidning i Järnefelts jubileumsutställning.
Sedan styr vi stegen till restaurang Krapihovi för att njuta av höstbordets läckerheter.
Efter måltiden fortsätter vi med en guidning i Halosenniemi. Tillbaka i Helsingfors är den första gruppen ca kl. 17 och den andra c. kl. 18.30.
Priset 71€ inkluderar transport, inträde och guidningar, samt måltiden.
Anmälningstiden börjar på tisdag 25.6 kl. 9.00. Vänligen anmälda också vilken grupp ni prefererar. De 54 först anmälda ryms med i båda gruppen.

Kommande program
Höstens program inkluderar bl.a. besöket till Ateljéstiftelsen vid Konstnärsgillet i Finland samt Vallgårds konstnärshus 17.9, en gemensam kväll med Kiasmas och Konstmuseet Sinebrychoffs vänner i Ateneum 2.10, en förhandsvernissage till utställningen om konstnärssamhället vid Tusby träsk 9.10, samt festsupé 18.10 som ordförande redan antydde.
Mer information och hela höstens program i nästa medlemsbrev.

Förman i festspel
I Finlands fotografiska museum i Kabelfabriken öppnas 17.8 Helsingfors festspels utställning Surrealism och bländverk i fotokort från 1900-talets början. Utställningen är internationellt sett den mest omfattande sammanställningen av  den mångskiftande fotografiproduktionen i början av 1900-talet, som gav inspiration till många kända konstnärer.
Ateneums vänner får med sitt medlemskort två utställningsbiljetter för priset av en (förmånen gäller normal inträdesavgift 8€.)

Anmälningen
Anmälningar till Ateneums vänners sammankomster görs per telefon till 040 171 9911eller e-post vanner@ateneum.fi. Vid respektive sammankomst anges skilt när anmälningstiden börjar; anmälningar per e-post tas också emot fr.o.m. ifrågavarande dagar kl. 9. Eftersom föreningen bara har en telefonlinje kan den vara mycket upptagen före de mest populära sammankomsterna. Alla intresserade ryms tyvärr inte alltid med i grupperna, så kom vänligen ihåg att vid behov att avboka er om ni är förhindrade att komma.

Elektroniskt medlemsbrev
Jag påminner igen om vännernas elektroniska medlemsbrev. Det elektroniska brevet sparar inte bara på miljön men också föreningens postkostnader, vilket möjliggör att medel kan effektivt anvisas till stöd för museet. Om ni vill beställa det elektroniska medlemsbrevet, vänligen meddela er e-postadress till: vanner@ateneum.fi.

Ateneums vänners kontor är stängd 1.7–8.8. Under denna tid kan medlemsavgiften betalas i Ateneums information. Från informationen får ni också medlemskort och årsdekaler.

Solig sommar!

Pasi från Ateneums vänner

Ändringar möjliga.