ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Medlemsbrev 1 / 2013
06.02.2013

 

Bästa Ateneumvän,

året 2012 var ett rekordartat år för Ateneum. Carl Larsson, Helene Schjerfbeck och 52 själar -utställningarna besöktes av sammanlagt 400.079 museigäster, vilket är Ateneums besökarrekord.
Ännu hinner man till 52 själar – Symbolismens landskap 1880–1910 -utställningen, som fortsätter t.o.m. 17.2. Ett gratis inträde för Ateneums vänners gäller inte under denna utställning, men inträde med medlemskortet kostar 10 € (normalpris 15 €). Vännernas gratis inträde tas i bruk som vanligt fr.o.m. 19.2.

25.1. öppnades Eero Järnefelt 150 år -utställningshelheten, som är indelad i två delar: i två salar på museets tredje våning visas några av Järnefelts mest berömda målningar, medan två salar på första våningen fokuserar på teckningar, skissböcker och grafik. Teman för utställningen som planerats av Ateneums intendent Heikki Malme är Koli och ödemarkslandskap, folklivsskildring, porträtt och konstnärens ateljéhem Suviranta vid Tusby träsk. Boken som utges i samband med utställningen fokuserar på Järnefelts konstgrafik och innehåller en illustrerad förteckning över Järnefelts hela grafiska produktion.
Under Eero Järnefelt -utställningen i sal fem på bottenvåningen det är möjligt att bekanta sig med Statens konstmuseums konservatorer i arbete. Under arbete är konstverk från Presidentslottets konstsamlingar, vilka kommer att visas på utställningen Slottets skatter. En jourhavande konservator är på plats onsdagar kl. 1011 och torsdagar kl. 1516, då man kan besöka konserveringsutrummet. Andra tider kan man se arbete genom en tittglugg. Slottets skatterkonst från Presidentslottet -utställningen öppnas 12.4 .2013

Monologoperan Akseli får sin urpremiär i Ateneumsalen 28.2. Operan kretsar kring Akseli Gallen-Kallelas själslandskap och visioner, som präglas av orörd ödemark och folket i obygden, ungdomens segrar och besvikelser i Paris, den djupa kärleken till hustrun Mary, den livslånga vännen Louis Sparre, det osympatiskt streberaktiga Berlin, smärtan efter dotterns död, Kalevala, de konstnärliga passionerna och idealen, rastlösheten och längtan till fjärran länder, Afrikas ljus och skönhetens extas samt dödens hemlighet. Titelrollen i uruppförandet av operan sjungs av baryton Jorma Hynninen. Biljetter säljs på Lippupalvelu, man kan inte köpa biljetter från Ateneum.
Kammarkören Amici Cantus sjunger Armas Järnefelts manskörmusik i Ateneums salar och huvudtrappuppgång torsdag 21.3 kl. 18.30. Uppförandet är en del av Eero Järnefelt -utställningens kringprogram, fritt inträde för Ateneums vänner.

I Ateneums verkstad fortsätter verkstäder som är öppna för alla under lördagar kl. 11–14 tom. 20.4. I programmet finns bl.a. målning, grafik och skulpturer med olika tekniker samt tygtryck. Vårens program finns på adressen www.ateneum.fi/verkstad.

 

MÖTESKALLELSE– onsdag 13.3.2012 kl. 17.00 Ateneums vänner rfs ÅRSMÖTE i Lindström-salen (Ateneums andra våning).
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkommen!
I början av mötet berättar Statens konstmuseums överdirektör Risto Ruohonen om Statens konstmuseums stiftelse.
Betalningsinformation för medlemsavgifterna 2013 sänds först med nästa brev, då årsmötet bekräftat avgiften för detta år. Fram till början av april kan ni således njuta av medlemsförmånerna med dekalen för 2012.

 

SPECIALPROJEKT INOM PUBLIKARBETE: SENIORPUBLIKEN OCH ATENEUM
Rundabordssamtalet onsdag 13.2.2013 kl. 17–19

I Ateneumförbereds en kartläggning, som framför allt syftar till förbättra betjäningen för pensionärer. När andelen av äldre ökar i Finland, blir behovet av tillgodose seniorernas behov större. Man vill även se hur kulturella tjänster kan skräddarsys speciellt för dem och hur man kan producerade dessa tillsammans i samarbete med seniorerna själva. Redan nu utgör en stor del av publikeni många kulturinstitutioner, däribland Konstmuseet Ateneum, av aktiva seniorer.
Seniorer hör till tyngdpunkten i Ateneums publikstrategi för åren 2013-15. I Ateneum har det gjorts satsningar för att förbättra den fysiska tillgängligheten, för att möta och betjäna den äldre publiken bättre. Ateneum vill nu ta reda på att hurdana tjänster, projekt och strukturer kan förbättras inom publikarbetet. Hur man kan utveckla museet.
Museet tillkallar nu också Ateneums vänner för att diskutera detta tema. I evenemanget finns det en chans att höra om olika synvinklar inom specialprojektet samt diskutera och i synnerhet ge idéer och därmed påverka projektet. Kaffeservering. Välkommen!
Det finns utrymme för 15 vänner. Vi möter kl. 17.00 i entréhallen, tillfället hålls i museets verkstad. Anmälningen senast11.2.2013.

 

MEDLEMSPROGRAM (arrangeras på finska)

To 21.2 kl. 17.00 Guidning till Eero Järnefelt -utställningens grafik
Eero Järnefelt -utställningens kurator, intendent Heikki Malme berättar om Järnefelts teckningar och grafik.
Anmälningstiden börjar på torsdagen 14.2 kl. 9.00. Sammankomsten är gratis för Ateneums vänner och de 30 först anmälda ryms med i gruppen. Hämta en dekal från kassan innan guidningen börjar.

To 7.3 kl. 17.00 Guidning till Eero Järnefelt -utställningens målningar
Eero Järnefelt -utställningens kurator, intendent Heikki Malme berättar om Järnefelts målningar.
Anmälningstiden börjar på onsdag 20.2 klo 9.00. Sammankomsten är gratis för Ateneums vänner och de 20 först anmälda ryms med i gruppen. Hämta en dekal från kassan innan guidningen börjar.

Ons 20.3 kl. 17.00 Presentation av Eero Järnefelt -utställningen
Utställningens kurator, intendent Heikki Malme berättar om Järnefelts konst, utställningen och dess tema i Ateneumsalen.
Ingen förhandsanmälning, det finns rum för 135 personer. Sammankomsten är gratis för Ateneums vänner, visa upp medlemskortet vid ingången till Ateneumsalen.

Ons 10.4 kl. 10.15 och 11.00 Förhandstitt på Slottets skatter -utställningen
Ateneums vänner har möjlighet att se Slottets skatter -utställningen innan den öppnas.
Anmälningstiden börjar på torsdag 21.3 kl. 9.00. Fritt inträde för Ateneums vänner, de 15 första anmälda ryms med i båda grupperna.

To 18.4 kl. 17.00 Slottets skatter -utställningens visning
Slottets skatter -utställningens kuratorer, intendent Sointu Fritze och projektledare Erkki Anttonen, samt utställningsarkitekten Marjaana Kinnermä berättar om utställningen, dess planering och byggning i Ateneumsalen.
Ingen förhandsanmälning, det finns rum för 135 personer. Sammankomsten är gratis för Ateneums vänner, visa upp medlemskortet vid ingången till Ateneumsalen.

Kommande program:
Vårens konstutfärd anknyter till Konstnärssamhället vid Tusby träsk -utställningen som öppnas i hösten. Vi bekantar oss med konstnärernas hem vid Tusby träsk samt Träskända konstmuseums Nimimerkki VSB - Venny Soldan-Brofeldt 150-v. -utställningen.
Kom ihåg, att ni kan komma med idéer och önskningar i anknytning till det kommande medlemsprogrammet.

 

Verk av Tove Jansson efterlyses
Ateneum anordnar under våren och sommaren 2014 en utställning över konstnären och författaren Tove Jansson (1914–2001). Museer, institutioner och privatpersoner i vars ägo verk av Tove Jansson ingår ombeds vänligen kontakta Ateneum. Basuppgifter om arbetena såsom titel, årtal, mått och teknik samt ett fotografi av verket kan sändas till forskningsassistent Maria Laurent i första hand per e-post till maria.laurent@ateneum.fi, men även per post till adressen Konstmuseet Ateneum, Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors. Uppgifter mottas även per telefon: 040 662 1720.

Anmälningen
Anmälningar till Ateneums vänners sammankomster görs per telefon till 040 171 9911 eller e-post vanner@ateneum.fi om inget annat nämns i samband med evenemangs information. Vid respektive sammankomst anges skilt när anmälningstiden börjar; anmälningar per e-post tas också emot fr.o.m. ifrågavarande dagar kl. 9. Eftersom föreningen bara har en telefonlinje kan den vara mycket upptagen före de populäraste sammankomsterna. Alla intresserade ryms tyvärr inte alltid med i grupperna, så kom vänligen ihåg att vid behov att avboka er.

Ateneums vänner rf tackar Senatfastigheter, Sponda och Wärtsilä, som har stött föreningens verksamhet under år 2012.

Soliga vinterdagar!
Pasi från Ateneums vänner

Ändringar möjliga.