ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Meddelande: Utställningen Slottets skatter på Ateneum ger en unik chans att se konstverk från Presidentens slott
27.03.2013

 

Utställningen Slottets skatter som öppnar på Konstmuseet Ateneum visar konstverk och föremål från Presidentens slott, som genomgår en grundlig reparation. På Ateneum visas största delen av slottets målningar, byster av presidenterna och porträtt av deras makar. Dessutom ger utställningen en hel del information om det nästan 200 år gamla palatsets byggnadshistoria och om livet i det under århundradenas lopp. Förutom konstverk visas ett urval föremål och möbler samt en variant av republikens presidents arbetsrum.

Kuratorer för utställningen Slottets skatter är Ateneums intendent Sointu Fritze och projektchef Erkki Anttonen, utställningsarkitekturen är planerad av Marjaana Kinnermä. En del av de konstverk som visas har under våren konserverats på Statens konstmuseum. Allmänheten har kunnat bekanta sig med konserveringsarbetet på Ateneums bottenvåning.

Presidentens slotts konstverk kommer främst från två samlingar. Den äldre helheten bildas av den kejserliga konstsamlingen, vars första konstverk skaffades i mitten av 1850-talet och de sista 1897. Den andra stora samlingen är depositionssamlingen som sammanställts under självständighetstiden på Konstmuseet Ateneum.

Att placera konstsamlingen i det kejserliga palatset, sedermera Presidentens slott, är en fortsättning på en gammal europeisk tradition, enligt vilken konst är en viktig del av inredningen i palats, slott och herrgårdar. I Finland symboliserar Presidentens slott den högsta samhällsmakten, och slottets konstsamling återspeglar detta i form av värdighet, representativitet, bildning, kvalitet, elegans och beständighet. Samlingen omfattar verk av stora finländska konstnärer från Ferdinand von Wright till Akseli Gallen-Kallela.

Presidentens slotts konstsamling kan indelas i några större tematiska helheter, och även utställningen Slottets skatter är uppbyggd kring dessa. Konstnärer som gestaltade det vackra och ståtliga finska landskapet: pittoreska skogs- och insjölandskap i inre Finland samt fartygs- och marinmotiv i anslutning till sjöfart och handel. Väggarna i europeiska regenters palats fylls också av målningar om krigsföring och landsförsvar som framhäver folkets enighet och styrka. I dessa motiv och även i folklivsskildringarna utnyttjade konstnärerna på 1800-talet sin konstnärliga frihet för att framhäva motiven.

Presidentparens audioguide ger utställningsbesöket en extra krydda: Finlands tre tidigare presidenter och deras makar samt republikens president med sin maka har valt ett konstverk från slottets samlingar som de berättar om i audioguiden. Man kan lyssna på dem på Ateneums webbplats och i röstguider som kan hyras på museet.

Den kejserliga konstsamlingen

Konstverk av de bästa finländska konstnärerna på sin tid skaffades till den kejserliga konstsamlingen. Konstverkens motiv är inte alltid finländska, eftersom många konstnärer studerade och arbetade utomlands långa perioder under andra hälften av 1800-talet. Förutom naturlandskap omfattar Presidentens slotts samling urbana stadsvyer i synnerhet i Frankrike.

De första konstverken till det kejserliga palatset i Helsingfors beställdes av kejsare Nikolaj I kring 1854-1855. Dessa målningar som anknöt till Krimkriget placerades i byggnaden först efter att Nikolaj hade dött i mars 1855. Största delen av konstverken i Presidentslottets kejserliga konstsamling härstammar från Alexander II:s regeringsperiod 1855-1881. Samlingen omfattade 1897 sammanlagt 28 arbeten av 19 konstnärer. Senare kompletterades den med sju målningar som ursprungligen placerats i det kejserliga residenset i Villmanstrand.

Ateneumsdepositionssamling på Presidentens slott

Ateneum började deponera konstverk på Presidentens slott hösten 1919. Förutom finländska och utländska konstverk hängde man också upp kopior av kända utländska mästares verk på slottet.Ett gemensamt drag hos de konstverk som placerats i slottet är deras representativitet. Samtidigt har konstverken fungerat som ett slags fönster för den finländska kulturen och historien för utländska gäster. Målningarna har också gett intryck av den finska naturens särdrag.

Syftet med Ateneums deponerade konstverk har från första början varit att komplettera den kejserliga samlingen med konstverk delvis av samma eller samtida konstnärer. Sedermera har depositionssamlingen utvidgats tidsmässigt till början av 1900-talet.

Depositionspolicyn har varierat under årens lopp. Ibland har man placerat sådana nyckelverk från den finländska konsthistorien på Presidentens slott som i dag kan ses av allmänheten på Ateneum. Till exempel förvarades Albert Edelfelts Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka (1887) länge på slottet innan målningen återlämnades till Ateneum. Andra stora konstverk som varit deponerade på slottet är bland annat Ferdinand von Wrights Spelande tjädrar (1862) och Akseli Gallen-Kallelas Imatra om vintern (1893). De konstverk som deponerats på Presidentslottet är konstnärligt högklassiga och ger en representativ bild av finsk konst från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet.

Slottets skatter 12.4–1.9.2013

Konstmuseet Ateneum Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors, www.ateneum.fi
Öppettider: tis, fre 10–18; ons, tors 10–20; lör, sön 11–17, måndagar stängt
Inträde: 12/10 euro, gratis inträde för under 18-åringar.
Förhandsbiljetter: Lippupalvelus verksamhetsställen och nätbutik www.lippupalvelu.fi

Ytterligare information:informationschef Marja Istala Kumpunen, tfn 050 555 3551, mik@ateneum.fi

*****

Ateneums huvudsamarbetspartner är Helsingin Sanomat, HOK-Elanto och KPMG.