ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Koli

 

Vyerna från toppen av Koli ut över Pielis­järvi sjö kom att utgöra ett verkligt national­landskap på 1890-talet. Järnefelts målningar med motiv från Koli spelade härvidlag en central roll. Sin första resa till Koli gjorde Järnefelt i augusti 1892, då tillsammans med sin vän Juhani Aho och hans hustru Venny Soldan-Brofeldt. Det egentliga resmålet var den gången Karelen på andra sidan gränsen, d.v.s. den del av Karelen som karelianismen hade väckt intresset för. För Järnefelts del blev Karelen ett övergående intresse, men de storslagna landskapen i Koli fortsatte att förtrolla honom. Han återvände hit under olika årstider för att beundra land­skapen, i synnerhet på hösten, och återgav vyerna som öppnade sig åt olika håll nästan ända fram till sin död. Höstlandskap från Pielisjärvi är Järnefelts mest kända målning från Koli. Under ofärdsåren fick målningen nästan karaktär av nationell symbol.