ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Japanska träsnitt

 

Statens konstmuseums samlingar innehåller allt som allt omkring 900 japanska träsnitt. Merparten av dem hör till Antells samlingar, till vilka de förvärvades 1908 i Adolf Weigels antikvariat i Leipzig. Förmedlare var Jean Poirot, lektor i franska vid Helsingfors universitet. Han bad antikvariatet sända ett urval ukiyo-e-träsnitt till Finland. Försändelsen innehöll träsnitt i buntar och långa rullar, inalles över 650 arbeten. Antellska delegationen köpte dem alla för 1.581 mark. Verken deponerades i Konstmuseet Ateneum.

Samlingen innerhåller huvudsakligen träsnitt med teatermotiv av Kunisada (Toyokuni II), den kanske mest produktiva träsnittskonstnären av dem alla. Verken ger en god bild av hans produktion. År 1985 gav museet ut en vetenskaplig katalog över sin Kunisadasamling. Bland de träsnitt man förvärvat av Weigel fanns också arbeten av Harunobu, Hiroshige, Hokusai, Toyokuni och Utamaro.

Den japanska samlingen kompletterades först 1994, då museet köpte ett fyrtiotal träsnitt ur en privatsamling. Verken hör till Osakaskolan och består av teatermotiv. De flesta är utförda av Hirosada, skolans mest produktiva konstnär. År 1998 donerade den japanske samlaren Tadashi Goino 150 träsnitt till museet, bland dem några verkliga pärlor.

Verk ur träsnittssamlingen var utställda i Ateneum år 2000 i utställningen Körsbärsträdets doft. Då utkom även en publikation som behandlar träsnittskonsten under Edoperioden i Japan.

Japanska träsnittsamlinges konstnärer är Ashiyuki, Harunobu, Hirosada, Hiroshige, Hokusai, Kiyonagai, Kunisada, Kuniyoshi, Toyokuni I och Utamaro.

Statens konstmuseums nättjänst Konstsamlingar erbjuder information om konstverk i samlingen av japanska träsnitt.