ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

James Abbott McNeill Whistler

 

Whistlers (1834–1903) finstämda och återhållsamma konst ser ut att ha stått i konflikt till hans starka och rentav aggressiva personlighet. Hans konstuppfattning var emellertid radikal. Enligt Whistler skulle konstverket finnas till för sin egen skull och det skulle enbart vädja till det konstnärliga sinnet. I måleriet var kopplingen till musiken och poesin således viktigare än det berättande innehållet eller motivet.

Whistler föddes i Lowell i delstaten Massachusetts. På grund av faderns arbete som ingenjör bodde han också i S:t Petersburg. Tack vare sin begåvning fick han redan som barn studera vid Konstakademin i S:t Petersburg, och var då endast elva år gammal. Från 1855 till 1859 studerade Whistler i Paris och flyttade sedan till London. Under större delen av sin karriär vistades han i England.

Whistlers konst förändrades dramatiskt på 1860-talet när han bland annat blev intresserad av japansk konst. Han tog avstånd från de realistiska motivenoch utvecklade en egen estetisk teori. Whistler strävade efter att framhäva verkens måleriska egenskaper i stället för de narrativa. Hans nocturner, särskilt de stämningsfulla vyerna över Themsen, var viktiga förelöpare för det symbolistiska måleriet.

Whistlers snobbiga utseende och hans slagfärdiga och översvallande personlighet riskerade att göra honom ökänd. Han uttryckte sina teorier i publikationer som The Red Rag och i sin berömda föreläsning ”Ten O’Clock”, som han för första gången höll i London 1885, och som senare översattes till franska av den symbolistiske poeten Stéphane Mallarmé. År 1892 flyttade Whistler till Paris och deltog ofta och deltog ofta i Mallarmés mardis, den symbolistiska salong som möttes på tisdagar på Rue de Rome 89.