ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Jaktfesten
26.02.2009

 

26.02.2009

Jaktfesten - Kalevala för nior

Ombytta roller på en Väinämöinen-Aino-fest, fotografering med videokamera av ett korgbollsspel mellan Väinämöinens folk och björnen, försök att locka fram våren med trollformler, diskussion vid en öppen eld om erfarenheter av orättvisor, en modern performansliknande föreställning om en jaktfest i vår tid. Man kan närma sig Kalevala på många olika sätt och inte bara genom att läsa.

Konstmuseet Ateneum genomförde ett museipedagogiskt projekt, Jaktfesten, som en del av Kalevalautställningen. Projektet leddes av bildkonstnärerna Lea och Pekka Kantonen. Samarbetet med skolorna sköttes av studerande vid Bildkonstakademins avdelning för Tid- och rumskonst. I projektet deltog elever från nionde klassen i två grundskolor i Helsingfors. Projektet i januari föregicks av en Kalevalakurs arrangerad av Kantosten Kuvataideakatemia, i vilken Kalevalaexperterna Heikki Laitinen, Kirsti Mäkinen och Papu Pirtola diskuterade och sjöng tillsammans med eleverna.

Målet var att levandegöra Kalevala, Kalevalakonsten och folkdiktningen så att den skulle kännas självupplevd för skoleleverna. Eleverna skulle också själva aktivt delta och välja arbetsmetoder. Slutresultatet var inte bestämt på förhand. Som ett resultat skapades bland annat en multimedial jaktfest, nutidsdikt skriven på Kalevalaversmått som man kan beställa, audiovisuella verk och bildkonst.

I projektet undersöktes också hur den konstnärliga processen skulle kunna nå skolvärlden. Projektet fungerade som en inlärningsprocess för alla inblandade. Tillvägagångssätten, processens framskridande och erfarenheter antecknas och publiceras på Ateneums nätsidor senare på våren. Dokumentärutställningen Jaktfesten visas i Kalevalautställningens Projektutrymme i Ateneum i mars-april och i juni.

Producent: Konstmuseet Ateneum
Projektledare: konstnär Lea Kantonen och konstnär Pekka Kantonen
Verkställande studenter: Kalle Ahonen, Jani Karimäki, Sami Maalas, Annette Nordqvist, Suvi Nurmi, Heidi Saramäki och Lauri Wuolio
Samarbetande skolor: Aleksis Kiviskolans klass 9 B och läraren Reeta Aarnio samt Bocksbacka högstadiums klass 9 och läraren Reetta Haapamäki.

Jaktfester i projektutrymmet:

27.2-22.3 Jaktfesten: TROLLFORMELVERKSTAD
24.3-12.4 Jaktfesten: BJÖRNRINGEN
15.4-3.5 Jatkfesten: MIN NATUR
2.5-21.6 Jaktfesten: KULLERVOVERSKTADEN

Tilläggsuppgifter:

Museilektor Satu Itkonen, tfn. 09 173 36243, satu.itkonen@ateneum.fi