ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Jaktfesten

 

Kalevala för nior

Konstmuseet Ateneum genomförde ett museipedagogiskt projekt, Jaktfesten, som en del av Kalevalautställningen. Projektet leddes av bildkonstnärerna Lea och Pekka Kantonen. Samarbetet med skolorna sköttes av studerande vid Bildkonstakademins avdelning för Tid- och rumskonst. I projektet deltog elever från nionde klassen i två grundskolor i Helsingfors.

Målet var att levandegöra Kalevala, Kalevalakonsten och folkdiktningen så att den skulle kännas självupplevd för skoleleverna. I projektet undersöktes också hur den konstnärliga processen skulle kunna nå skolvärlden. Projektet fungerade som en inlärningsprocess för alla inblandade. Dokumentärutställningen Jaktfesten visas i Kalevalautställningens Projektutrymme i Ateneum i mars-april och i juni.

Producent: Konstmuseet Ateneum.
Projektledare: konstnärer Lea och Pekka Kantonen.
Verkställande elever: Kalle Ahonen, Jani Karimäki, Sami Maalas, Annette Nordqvist, Suvi Nurmi, Heidi Saramäki och Lauri Wuolio.
Samarbetande skolor: Aleksis Kiviskolans klass 9 B och läraren Reeta Aarnio samt Bocksbacka högstadiums klass 9 och läraren Reetta Haapamäki.

 

Jaktfester i projektutrymmet:

27.2.–22.3. Jaktfesten: TROLLFORMELVERKSTAD
24.3.–12.4. Jaktfesten: BJÖRNRINGEN
15.4.–3.5. Jaktfesten: MIN NATUR
2.6.–18.6. Jaktfesten: KULLERVOVERKSTADEN


2.6.–18.6. KULLERVOVERKSTADEN

I Kullervoverkstaden jämförde sex niondeklassister med invandrarbakgrund i Pukinmäen peruskoulu (Bocksbacka grundskola) sin egen historia med Kullervos berättelse. Gemensamt för de deltagande ungdomarna visade sig vara åtminstone ett hem upplöst av broderskrig och en uppväxt i en främmande kultur. Vi arbetade med Paavo Haavikkos Kullervotext vid braseld invid Vanda å samt i skolans mörklagda spegelsal. I videoverket som föddes sammanförs Haavikkos text med elevernas egna monologer i många skikt, formande samtidigt en självbiografisk, fiktiv och politisk helhet. Målsättningen var att ge eleverna en möjlighet att göra sina röster hörda och att uppmana dem att själva skapa texter genom att undersöka.
Sami Maalas

15.4.–3.5. MIN NATUR

Vårt projekt tar sikte på Kalevalasångernas form snarare än på deras innehåll. Vi försöker spjälka upp runsångarfenomenets uppbyggnad och undersöka hur delarna inverkar på berättandet och på improvisationen. Vi ser runsången som en social lek vars hypnotiska form gör det möjligt att skapa och variera en berättelse. I runsången i Kalevala är det i grund och botten fråga om samma fenomen som i freestyle-rappen som uppkom i Förenta Staterna för något tiotal år sedan, där rapparna improviserade sina rim och berättelser på rytmisk musik. Projektet har genomförts i form av verkstäder tillsammans med elever i nian i Bocksbacka högstadium under vintern 2008-2009. Projektets namn syftar både på vår omgivning och på hur den inverkar på vårt eget jag.
Heidi Saramäki och Lauri Wuolio

24.3.–12.4. BJÖRNRINGEN

Utställningen beskriver den process Kalevalakursens grupp gick igenom. Gruppen bestod av elever vid Bildkonstakademin och Aleksis Kiviskolan, klass 9 B. Verkstaden inleddes i januari 2009 med att Bildkonstakademins elever visade en multimedial föreställning för eleverna i nian baserad på Kalevalaeposets mest centrala gestalter. Under följande vecka gjordes en föreställning för Ateneumsalen där salens teknik utnyttjades. Utgångspunkten var Kalevalamyternas värld och fornfinnarnas björnfestritualer bearbetade med moderna hjälpmedel. Föreställningen omfattade olika medier såsom video och ljud samt teater.
Kalle Ahonen, Jani Karimäki och Annette Nordqvist

27.2.–22.3. TROLLFORMELVERKSTAD

Sex elever från Aleksis Kiviskolan, klass 9 B deltog i januari 2009 i en trollformelverkstad som jag ledde. Vi träffades tre gånger i Ateneums verkstad. Först gick vi igenom grunden för versmåttet i Kalevala: frasernas åtta stavelser, allitteration och repetition. Vi inledde med att skriva en gemensam trollformel med ämnet "locka på våren" enligt elevernas förslag. Därefter skrev var och en ned ett ämne och ämnena fördelades slumpmässigt. På det här sättet fick var och en skriva en trollformel i ett ämne någon annan hade gett. Vi gjorde flera sådana omgångar. Vi försökte oss också på att läsa våra egna trollformler med vår egen kropp som ackompanjerande trumma. Förutom trollformler provade vi på att skriva berömmande och bannande vers i stil med de karelska dikterna från sångarbröllop. I Projektutrymmet ställs alla texter som gjordes i trollformelverkstaden ut. Man kan se också de arbetsskeden som ledde till de slutliga texterna. Avsikten är att besökarna ska fortsätta att fylla väggarna med egna trollformler. Sätt dig ned vid bordet, läs direktiven och försök! Vad skulle du vilja be om eller skrämma bort?
Suvi Nurmi