ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Järnefelts konstnärsväg

 

Eero Järnefelt studerade redan som skolpojke på Finska Konstföreningens ritskola. Hans tidigaste arbeten var små landskapsmålningar där man kan se ett inflytande från Hjalmar Munsterhjelm och Ferdinand von Wright. Två sådana arbeten visades på Konstföreningens utställning redan 1881. Samma år blev han student och började drömma om en framtid som folkskollärare.

På uppmaning av sin far Alexander Järnefelt reste Eero emellertid till S:t Petersburg för att fortsätta sina målarstudier på Konstakademin, där han gick i lära hos och togs om hand av sin mor­bror Michail Clodt. En annan lärare var den uppskattade pedagogen Pavel Tjistjakov. Även om Järnefelt senare ansåg att tiden i S:t Petersburg var bortkastad, fick han en stabil yrkesgrund att stå på under de tre åren i Ryssland. Utöver det fick han starka intryck av ryskt landskapsmåleri och rysk realism.

Hösten 1886 reste Järnefelt till Paris och skrev in sig på Académie Julian, en målarakademi som var populär bland många finländska konstnärer. Av tidens franska måleri intresserade han sig speciellt för naturalismen och det realistiska friluftsmåleriet. I Fransk vinstuga, huvudarbetet från tiden i Paris, ser man emellertid ännu inflytanden från ryskt måleri och rysk litteratur.

Trots att Järnefelt återvände till Paris ytterligare några gånger var han i tankarna starkt engagerad i de nationella motiv som på 1890-talet fick en allt starkare ställning i finsk bildkonst. När Järnefelt återgav Finlands natur och folk kunde han på en gång vara både naturlyriker och realist.