ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Ikonostasen

 

En ikonostas är en bildvägg i en ortodox kyrka och består av ikoner och andra väggkonstruktioner som i allmänhet är byggda i trä och täckta med praktfulla metalldekorationer. Ikonostasen är en symbolisk gräns mellan den egentliga kyrkosalen, d.v.s. människornas värld, och altaret som representerar den himmelska världen. Ikonostasens ikoner återger syner från den himmelska världen. Vanligtvis beskriver ikonerna olika bibliska scener, som Den heliga nattvarden, och heliga gestalter, som Gudsmodern, Kristus Pantokrator och t.ex. de fyra evangelisterna. I mitten finns den Heliga porten eller Konunga­porten eller Konungarnas port.

Under autonomins tid fanns det en liten kyrka i Kejsarens palats, där biblioteket finns i dag. Kyrkan hade sin egen ikonostas som visserligen var målad och efterbildade äkta konstruktioner, alltså illusoriskt, på duk. Det är fråga om en rörlig reseikonostas. Ikonostasen representerar akademisk, italienskinspirerad stil från S:t Petersburg och har troligen gjorts i början av 1800-talet. Det kejserliga palatsets ikonostas köptes 1834 och överfördes till Nationalmuseums samlingar 1919.