ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Idén om ett hem

 

Arts & Crafts-rörelsen, som började i England med förgrundsfigurerna John Ruskin och William Morris, hade haft starkt inflytande på den europeiska konstuppfattningen och var känd också i de nordiska länderna. Morris efterlyste ”enkla och vackra bostäder som det anstår bildade män och kvinnor”. Man ville skapa estetiskt balanserade hem där handarbete värderades och som var anpassade till invånarnas behov och livsstil.

I de nordiska länderna fördes idén fram av Ellen Key som var känd som kvinnosakskvinna och som Venny Soldan-Brofeldt personligen kände. Som ett exempel på ett hem enligt de nya idealen nämnde hon svensken Carl Larssons och hans hustru Karins Lilla Hyttnäs i Sundborn. Keys bok Skönhet för alla som behandlar det estetiska och personliga boendet översattes till finska av Maija Halonen, och akvarellböckerna som beskriver Larssons hem kände man väl till i konstnärshemmen vid Tusby träsk.