ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Hjältar och offer

 

Naturalismen i den finländska litteraturen

Helheten Hjältar och offer i anslutning till utställningen Vardagens hjältar på Ateneum presenterar naturalismen i den finländska litteraturen på 1880- och 1890-talet. Inspirerade av Émile Zola tog även finländska författare såsom Juhani Aho, Minna Canth, Teuvo Pakkala och K. A. Tavaststjerna upp problem i den moderna världen och gestaltade människor utifrån den nya naturvetenskapliga världsbilden.

Naturalismens oförskönade bild av livets skuggsidor - såsom prostitution och kriminalitet - behagade emellertid inte alla. Naturalismen betraktades som en farlig europeisk sjukdom i det unga och sunda Finland. Verken innehöll dock ett optimistiskt budskap.

Via de chockerande beskrivningarna strävade de naturalistiska konstverken efter att medvetandegöra människorna om de samhälleliga problemen. Utställningen lyfter fram frågor som fortfarande är aktuella och som handlar om könsmoral, jämlikhet, biologiskt arv, det mänskliga psykets funktion samt relationen mellan individen och samhället.

Hjältar och offer beskriver också den snabba internationaliseringen i den finländska kulturen i slutet av 1800-talet när järnvägen och telegrafen förenade periferin med tillväxtcentren i Europa. Författarna som vistats i Paris beskrev det moderna Finland som en del av den europeiska kulturen. Aktuella ismer och fransk litteratur debatterades i de nya tidningarnas spalter.

Kurator för helheten Hjältar och offer är litteraturforskaren Riikka Rossi, utställningsarkitekten är Marjaana Kinnermä.