ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Hemmet

 

Under planerings- och byggnadsskedet av konstnärshemmen vid Tusby träsk tog man intryck av den reformrörelse som pågick inom konsthantverket och det idealhem som förespråkades. De överklasshem som inretts enligt den borgerliga smaken var mörka och övermöblerade, medan den ledande tanken nu var enkelhet och ändamålsenlig skönhet.

Reformrörelsens inverkan kunde man se i alla konstnärshem i Tusby. Till Ahola formgav Venny Soldan-Brofeldt själv praktiska möbler såsom bord med avrundade hörn, så att barnen inte skulle slå sina huvuden i dem. Också i Halosenniemi strävade man efter enkelhet och funktionsduglighet, och Pekka Halonen gjorde själv en stor del av möblerna. Suviranta och Ainola inreddes med såväl självformgivna och självgjorda som ärvda möbler. I Erkkola följde man allmogeideal.