ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Helene Schjerfbeck
01.06.2012 - 14.10.2012

 

I år 2012 har det gått 150 år sedan Helene Schjerfbeck (1862-1946) föddes. Schjerfbeck hör till de mest betydande och kända konstnärerna i Norden. För att fira jubileet ordnar Konstmuseet Ateneum en utställning, som är den största presentationen av Schjerfbecks konst någonsin. På Ateneum visas närmare 300 konstverk från alla perioder i konstnärens produktion, från de historiska målningarna på 1880-talet till den sena, avskalade modernismen.

Helene Schjerfbecks kända klassiker kompletteras på Ateneum med aldrig tidigare eller sällan skådade konstverk av Schjerfbeck från flera privatsamlingar. Ett genomgående tema är Schjerfbecks dialog med mästarna inom världskonsten. Konstverken som inspirerats av El Greco visas på utställningen för första gången med två konstverk av den spanska konstnären.

Kurator för utställningen är Ateneums intendent, Schjerfbeckexperten Leena Ahtola-Moorhouse. I anslutning till utställningen utges en så heltäckande förteckning som möjligt över Schjerfbecks konstverk (en så kallad catalogue raisonné). I publikationen lägger flera forskare an nya intressanta perspektiv på konstnären och hennes produktion. Publikationen som utges på finska, svenska och engelska har redigerats av Ahtola-Moorhouse och konsthistoriker Anu Utriainen.

Storutställningen på Ateneum igår i programmet för Helene Schjerfbecks 150-årsjubileum 2012. Jubileumsåret firas runt om i Finland med utställningar och evenemang. Jubileumsårets beskyddare är president Tarja Halonen.

 

Schjerfbeck i Ateneums samling

Konstmuseet Ateneum har den största och mest kompletta konstsamlingen av Helene Schjerfbeck i världen. Samlingen som innehåller målningar, teckningar och skissböcker har 212 verk. Den första anskaffningen gjordes 1880 för över 130 år sedan, då målningen En sårad finsk krigare utsträckt på snön köptes till Finska Konstföreningens samlingar. Ateneums unika Schjerfbeck-samling har vuxit under årens lopp även genom flera värdefulla donationer, av vilka de viktigaste är Nanny och Yrjö Kaunistos samt Ester och Jalo Sihtolas testamentsdonationer.

Även Ateneums vänner rf har bidragit till samlingen under åren. Den nyaste donationen är från hösten 2011, då vänföreningen donerade fem skissböcker, hundra skisser och fotografier av Schjerfbeck samt annat arkivmaterial till museet. Skissböckerna finns i Statens konstmuseums webbtjänst Konstsamlingar.

Lär känna Schjerfbecks verk i Ateneums samlingar längs rutten En resa med Helene Schjerfbeck , som berättar om konstnärens långa bana. Här möter du hennes viktigaste verk och får ta del av citat ur hennes egna brev. Här finns bland annat teckningar ur Schjerfbecks skissbok, som hör Ateneums vänners donationssamling. Manuset till rutten har skrivits av konsthistorikern Siina Hälikkä.

Ateneums Schjerfbeck-samling har blivit allt mer betydelsefull under de senaste åren då det internationella intresset för hennes konstnärskap ökat. Konstverk av Schjerfbeck visades redan under hennes livstid på flera utställningar med finländsk konst i Europa. Konsthandlaren Gösta Stenman började ställa ut konst av Schjerfbeck på 1910-talet. Den omfattande privata Schjerfbeck-utställningen som Stenman ordnade i sin konstsalong i Stockholm 1937 fick ett entusiastiskt mottagande. Därefter ordnades privatutställningar även på andra håll i Sverige nästan varje år.

Det internationella genombrottet kom med den retrospektiva utställningen som visades i Paris, Hamburg och Haag 2007. Utställningen som sågs av mer än 350 000 personer väckte stort intresse bland både forskare, konstnärer och allmänheten.

Den senaste internationella Schjerfbeck-utställningen ordnades på Ordrupgaard i Danmark hösten 2011. Utställningen på museet omfattade cirka 60 konstverk, av vilka närmare 40 kom från Ateneums samling.

Helene Schjerfbeck blir åter aktuell i Sverige, då hennes centrala konstverk efter Ateneum åker till Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm och Göteborgs konstmuseum.