ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Grafiksamlingar

 

Det första konstgrafiska verket i vårt land, Akseli Gallen-Kallelas Dödens blomma (1895), fick museet omgående av konstnären själv. Från och med år 1900 började man förvärva verk av den finländska konstgrafikens banbrytare. I dag är t.ex. Gallen-Kallelas, Albert Edelfelts och Hugo Simbergs grafiska produktioner nästan fulltaligt representerade på museet.

Utökningen av samlingen mattades av på 1910- och 20-talen. Det andra uppsvinget inom finländsk grafik inföll på 1930-talet, och det syntes också i form av ökade grafikinköp. Från och med 1950-talet utgjorde den inhemska grafiken en betydande andel av museets årliga konstinköp.

De nyaste stora bidragen till samlingarna har kommit via donationer. År 2001 donerade konstgrafikern Aune Mikkonen hela sin produktion till museet. Av Helmi Kuusis arvingar fick museet år 2003 motta omkring hundra grafikblad och drygt tvåhundra skissböcker. Konstgrafikern Lea Ignatius verk var också donerade till Ateneums samlingar i samband med utställningen år 2003. Ett avsevärt bidrag till samlingen av modern europeisk grafik kom i form av en donation av Ester och Jalo Sihtolas konststiftelse år 2001. Även internationellt betydande är Rolando och Siv Pieraccinis donationssamling år 2008, med över 600 blad av italienska 1900-talets grafik.

Ateneums grafiksamlings konstnärer är bl.a. Lauri Ahlgrén, Tuomas von Boehm, Pierre Bonnard, Georges Braque, Marc Chagall, Ina Colliander, Albert Edelfelt, James Ensor, Akseli Gallen-Kallela, Paul Gauguin, Simo Hannula, Pentti Kaskipuro, Pentti Lumikangas, Henri Matisse, Ernst Mether-Borgström, Edvard Munch, Teuvo-Pentti Pakkala, Pablo Picasso, Tuulikki Pietilä, Ulla Rantanen, Hugo Simberg, Ellen Thesleff, Henri de Toulouse-Lautrec och Eduard Wiiralt.

Statens konstmuseums nättjänst Konstsamlingar erbjuder information om konstverk och konstnärer i Ateneums grafiksamling.