ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Georges Lemmen

 

Georges Lemmen (1865–1916) hade stort inflytande på konstlivet i sitt hemland och i sitt landskapsmåleri tillämpade han en postimpressionistisk färgsyn. Lemmen hörde till gruppen Les XX och var i tidens anda en mångsidig konstnär. I hans produktion ingår förutom målningar också bokillustrationer, affischer, textil och keramik.

Lemmen föddes i en arkitektfamilj i Schaerbeek i Belgien, nära Bryssel. Till en början studerade han teckning på den lokala akademin i St. Jost-ten-Node, men tröttnade snart på den traditionella undervisningen och sökte inspiration i samtidens moderna konst. Han blev vän med Georges Seurat och tog också intryck av Edgar Degas och Henri de Toulouse-Lautrecs verk. När Lemmen blev medlem i avantgardegruppen Les XX blev hans uttryck postimpressionistiskt, och han började måla landskap och porträtt i pointillistisk teknik. Hans strävade efter ljusstyrka och efter en klar och harmonisk helhet. Lemmens verk visades på Les XX:s utställningar i Bryssel och på Salon des Indépendents i Paris.

Georges Seurats död 1891 inverkade starkt på Lemmen, liksom på de övriga postimpressionisterna. Från och med 1895 fjärmade han sig från riktningen och började måla i mera traditionell impressionistisk anda. Det är i synnerhet hans stilleben, porträtt och akter som får en intim atmosfär och påminner om Edouard Vuillards och Pierre Bonnards verk. Samtidigt blev Lemmen intresserad av Art Nouveau, och hans konstnärliga uttryck utvidgades att omfatta bland annat tidskriftsillustrationer och keramik. Han skrev också artiklar för publikationen L’Art moderne. År 1915 flyttade Lemmen till Ukkel i Belgien, där han dog året därpå.