ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Frederic Leighton

 

Målaren och bildhuggaren Sir Frederic Leighton (1830–1896) verkade inom den estetiska rörelsen i Britannien. I sin konst specialiserade han sig på historiska, bibliska och klassiska motiv. I konstnärens landskapsmåleri kulminerar hans tro på solens andliga betydelse. ”Solskenet kan aldrig vara en bisak – dess glans är överlägsen” skrev Leighton.

Sir Frederic Leighton var en central person inom den estetiska rörelsen i England på 1800-talet, som betonade konstens självständighet och rätt att finnas till för sin egen skull. Han föddes i England, men från tio års ålder bodde Leighton utomlands med sin familj. Han fick en akademisk utbildning på kontinenten och bosatte sig i Rom 1854. År 1855 ställde Leighton för första gången ut på Royal Academy. 1856 flyttade han till Paris där han bodde i tre år, från 1856 till 1859.

1859 slog han sig ner i London där han byggde sig ett stort hus i Holland Park. Huset är numera är ett minnesmärke över esteticismen. Leighton blev mycket framgångsrik och producerade i huvudsak figurmålningar och en del porträtt. Han specialiserade sig på klassiska ämnen och övergick så småningom från ett berättande måleri till ett rent esteticerande. Hans sena verk var i hög grad påverkade av den engelska esteticismen och nådde sin höjdpunkt i målningen Flammande röd juni (ca 1895, Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico). Leighton var välrenommerad i Storbritannien och valdes till ordförande för Royal Academy år 1878. Leighton blev också adlad till baron – dagen före sin död.