ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Fotograf Caj Bremer
19.02.2010 - 16.05.2010

 

Fotograf Caj Bremers (f 1929) retrospektiva utställning presenterar hans produktion sedan 1950-talet. Utställningens kurator är Riitta Raatikainen.

Den retrospektiva utställningen på konstmuseet Ateneum presenterar Bremers arbete och hans berättarroll som fotograf. På utställningen visas cirka 150 fotografier, av vilka de äldsta är från början av 1950-talet och de senaste från förra året. Fotografierna bildar således en fotografisk båge som omspänner över ett halvt sekel och som utöver tidningsfoton omfattar Bremers familjefoton och naturstudier. Genom sin motivkrets återspeglar utställningen även det finländska samhällets och mediernas utveckling.

Caj Bremer fick sin grundutbildning som ateljéassistent, men fotograf blev han egentligen först när han började arbeta på Hufvudstadsbladet 1952. Därefter arbetade han på Lehtikuva och från 1957 på Viikkosanomat. Liksom de stora amerikanska och europeiska nyhetsbildtidningarna publicerade även Viikkosanomat stora reportage från när och fjärran. Deras betydelse för läsarnas världsbild var stor på denna tid då televisionen ännu tog sina första steg på vägen mot en daglig informationsförmedling.

Viikkosanomat nedlades i mitten av 1970-talet, men Bremer hade redan före det anställts som fotograf vid Helsingin Sanomat. Dessutom arbetade han med modefotografi för Helsingforssalonger och damtidningen Me Naiset. Senare arbetade Bremer också konstnärsprofessor.

I början av karriären anslöt sig Caj Bremer till den humanistiska fotografiska traditionen. Denna strömning, som utövade ett stort inflytande på den fotografiska konsten i synnerhet i Frankrike och som bl.a. representerades av Henri Cartier-Bresson, präglades av ett intresse för människor och deras närmiljöer. Humanisternas fotografier respekterar sitt objekt och är i allmänhet lyriskt vackra, även om den karga vardagen ofta är starkt närvarande i dem.

Bremer har en skarp och kvick blick. I snabbt föränderliga förhållanden fungerar hans förmåga att hantera komposition och ljussättning osvikligt. Han kan få fram det väsentliga i en till synes enkel bild, som ofta ackompanjeras av en mild humor.

Humor är också något som skiljer Bremers bilder från den breda strömmen. Den patetiskt allvarliga grundtonen inom finländsk fotokonst fick aldrig fotfäste i Bremers produktion. I stället lyfter han i sina fotografier fram glädje och välmenande leenden.

Tack vare sin exceptionella sociala begåvning har Bremer också alltid hanterat situationerna, vare sig han rört sig i skumma gränder eller makthavarnas hov. I hans bilder ser kändisarna och de vanliga människorna ut att vara lika lätta att närma sig.

I samband med utställningen utges en bok av förlaget Musta Taide.