ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

FOKUS: Ilona Harima
01.11.2011 - 20.05.2012

 

I anslutning till Konstmuseet Ateneums samlingsutställning har en helhet med konstverk av Ilona Harima (1911-1986) öppnats. Den i dag så gott som bortglömda konstnären väckte uppmärksamhet med sina originella konstverk med influenser från österländska kulturer och religioner på sin första utställning 1934. På Ateneums FOKUS-utställning visas målningar och teckningar av Harima från olika samlingar samt brev, dokument och fotografier från konstnärens arkiv. Utställningen kompletteras av en webbpublikation om Harimas produktion som utgetts av Centralarkivet för bildkonst. I 2011 har det gått hundra år från konstnärens födelse.

Ilona Harima höll rätt få utställningar mellan 1934 och 1960, och hennes konstnärliga produktion avviker från samtidens konstsyn. Redan som ung var Harima intresserad av österländsk konst och kultur, och dessa influenser syns i tekniken och motiven i hennes konst. Hon var särskilt fascinerad av den indiska och tibetanska bildvärlden. Dessutom var Harima intresserad av esoteriska religioner och ockultism. I sina målningar gestaltar hon sin livsåskådning, som förutom av panteism och teosofi präglades av hinduism och buddhism.

Harimas produktion omfattar främst personmotiv, men här finns också teckningar av landskap och konstverk med djurmotiv. Personmotiven består ofta av upplysta och gudomliga varelser eller barn, unga flickor och änglar. Vanligen omges gestalterna av djur eller fantasiväxter, och bilderna innehåller även en hel del annan symbolik; lågor, solgårdar och ljusstrålar, ögon som stirrar från tomma intet, lotusblommor samt vattenmetaforer och himlakroppar. Till följd av motivkretsen och presentationssättet liknar målningarna sagoillustrationer.

I synnerhet i Harimas tidiga produktion hade konturerna och tecknandet en viktig ställning även i målningarna. Hon var en skicklig och uttrycksfull tecknare, vilket syns i hennes otaliga blyertsteckningar.

Arkivmaterialet och en del av konstverken på utställningen ingår i donationssamlingen till Centralarkivet för bildkonst. Publikationen Valaistumisen tiellä (På upplysningens väg) om Ilona Harimas produktion kan fritt läsas och laddas ner på internet på adressen www.fng.fi/harima.

Endast en liten del av Konstmuseet Ateneums omfattande samling kan visas samtidigt. Under rubriken FOKUS i anslutning till museets samlingsutställning visas mindre utställningshelheter som fokuserar på ett verk, en konstnär eller ett tema i Ateneums samlingar. FOKUS-utställningen om Ilona Harimas produktion har producerats av Ateneum och Centralarkivet för bildkonst, och den har sammanställts av forskare Helena Hätönen och projektchef Erkki Anttonen.