ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Fisken som ville få vingar - Cirkeln sluter sig

 

Fisken som ville få vingar - Ateneums konstpedagogikprojekt i Benin

Konstmuseet Ateneum arrangerade en bildkonstverkstad i januari 2011 i kulturcentret Villa Karo, beläget i Grand-Popo i Västafrika. Målet för projektet var att locka fram barnens tolkningar av afrikanska berättelser.
Samtidigt med verkstaden visades den Kalevala-anknutna utställningen Le Kalevala på Villa Karo. På utställningen visades även kopior av finländsk Kalevala-inspirerad konst från bland annat Konstmuseet Ateneums och Gallen-Kallela museets samlingar.

Verkstadens lärare var den beninska konstnären Victor Amoussou, och han biträddes av textilkonstnär Leea Pienimäki-Amoussou. Koordinator för projektet var Pekka Lehtimäki, rektor för bildkonstskolan för barn och unga i Tavastehus. I verkstaden deltog åtta barn i 7-16-årsåldern, fem pojkar och tre flickor. De hade valts i förväg bland de barn som deltagit i en teckningstävling.

Resultaten av den tre dagar långa verkstaden förevisades i Finland i form av ett digitalt bildspel i en utställning på Konstmuseet  Ateneum under våren samt i kulturcentret ARX i Tavastehus under sommaren.

På initiativ av museilektor Erica Othman fortsatte projektet i Ateneum. Årskurs fyra från grundskolan Katanajanokan ala-aste I Helsingfors deltog i en verkstad i vilken barnen  målade en hälsning till barnen i Benin. Den andra läraren i verkstaden var textilkonstnär  Leea Pienimäki-Amoussou som berättade om Fisken som ville få vingar -projektet, samt om Villa Karo och livet i Grand-Popo i ord och bild.

I början av mars detta år öppnades en utställning om hela projektet i Villa Karo. Målningarna av de beninska barnen är utställda sida vid sida med bilder av de finländska barnen. Så sluter sig cirkeln.

Projektet Fisken som ville ha vingar genomfördes i samarbete med föreningen Villa Karos vänner r.f.
Tack till Villa Karos chef Kwassi Akpladoukou och personalen.

En utförlig rapport om hela projektet finns tillgänglig på finska eller på franska: