ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Finland kallar - Aho & Soldan
06.05.2011 - 04.09.2011

 

Utställningen Finland kallar - Aho & Soldan presenterar Heikki Ahos och Björn Soldans livsverk som pionjärer i skapandet av den moderna bilden av Finland. Bolaget Aho & Soldan som grundades 1925 blev en dynamo inom inhemsk foto- och filmkonst. Bolagets produktion öppnade nya perspektiv på nationella skönhetsvärden, vardagshistoria och de industriella samhällsprocesserna. Kurator för utställningen är FD Tuula Karjalainen och på utställningen visas bland annat Finland kallar-resedokumentärer, andra filmer och en hel del fotografier.

Heikki Aho (1895-1961) och Björn Soldan (1902-1953) var viktiga förnyare av den finländska film- och fotokonsten. De regisserade hundratals korta och långa resefilmer och dokumentärer samt två nyckelverk inom inhemsk spelfilm. Dessutom publicerades fotografier av dem i böcker, tidskrifter och turismannonser.

Heikki och Björn var söner till författaren Juhani Aho samt dessutom halvbröder och kusiner. Heikkis mor var Venny Soldan-Brofeldt, medan Vennys syster Tilly
Soldan var Björns mor. Bröderna stod varandra mycket nära och kompletterade varandra, och deras viktigaste filmer och fotografier var ett resultat av teamarbete. Även Eino Mäkinen arbetade som fotograf i bolaget Aho & Soldan som bröderna grundat 1925. En utställning om Mäkinen visades på Ateneum vintersäsongen 2010.

Ahos och Soldans fotografier och filmer bär starka spår av montagefilmen och Bauhaus experimentella anda. Bröderna var medlemmar av fotografgruppen ABISS, som snart kompletterades med Vilho Setälä samt Hans Brückner och Heinrich Iffland som flyttat från Tyskland till Finland. Gruppen sökte inspiration i den moderna industrin, arkitekturen, de tysta ögonblicken i städerna och den vardagligt pulserande trafiken på gatorna. Utställningen som gruppen ordnade 1930 anses vara en vändpunkt inom den finländska fotokonsten.

Största delen av Aho & Soldans filmer var beställningsverk; reklam- och propagandafilmer. De mest betydande filmerna gjordes för främjande av turismen och industrin och distribuerades internationellt av utrikesministeriet. Den första delen i filmserien Finland kallar, av vilken utställningen lånat sitt namn, hade premiär som stumfilm 1932. Den efterföljdes av nya versioner med ljud från 1936 och 1940 där landets naturskönhet, sevärdheter, moderna livsstil och industri lyftes fram. De tiotals språkversionerna av filmerna lockade turister till Finland och inspirerade finländarna att bekanta sig med sitt hemland. Finland kallar visades också på världsutställningen i New York 1939-40. I tillägget från 1940 slutar skildringen av inrikesturismen och det urbana livet med bilder av bombningarna under vinterkriget. Bägge fotograferna fortsatte sitt arbete under hela kriget, Aho som fotograf i informationskompaniet medan Soldan fotograferade det civila livet på hemmafronten.

Det är i år 150 år sedan nationalförfattaren Juhani Aho föddes. Med anledning av jubileumsåret öppnas i Helsingfors tre utställningar med anknytning till släkten Aho. På Ateneum och i Virka Galleriet visas fotografier och dokumentärfilmer av Juhani Ahos söner Heikki Aho och Björn Soldan. I Konsthallen pågår en utställning med färgmättade porträtt av Heikki Ahos dotter Claire Aho från 1950–1967. WSOY publicerar i maj boken ”Stadsliv” i anslutning till fotografier av Aho & Soldan. Jubileumsåret kulminerar i en film om konstnärssläkten av Peter von Bagh, ”Spånor - konstnärssläktens århundrade”, som har premiär 28.8.2011 kl 19.00 på Bio Rex.

Flyer (PDF, 2,5 MB)