ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Familjer

 

Alla under 18 år har gratis inträde till Ateneum, välkommen!

Tillsammans på Ateneum – sök och hitta konstskatterna!
Uppgiftshelheten Tillsammans på Ateneum kallar till en gemensam upptäcktsfärd på konstmuseet. I konstforskarens förstoringsglas syns intressanta detaljer som lockar fram glädjen att söka och upptäcka konstverk i Ateneums samlingar samt att betrakta och diskutera konstverken tillsammans. Ni kan skriva ut materialet hemma eller i skolan eller be om färdiga uppgiftspapper vid Ateneums kassor eller information.  Upptäcktsfärden passar klasskompisar samt vuxna och barn från cirka fyraårsåldern.
Tillsammans på Ateneum (PDF 397kt)

Nyckel till barnens Ateneum
Det här är en guide för barnen och deras vuxna följeslagare. Vi har valt ut vissa av de mest omtyckta konstverken på Ateneum. Varje verk beskrivs i en kort introduktion som hjälper de vuxna att berätta närmare om det. Utom fakta om verken och upphovsmännen finns också en rad frågor som aktiverar och stöder barnen att själva fördjupa sig i konsten.
Nyckel till barnens Ateneum -guide
.

Nya synvinklar från verkstadskurser
Mitt i Ateneumbyggnaden finns ett rum för skapande verksamhet, en verkstad, i vilken man håller kurser för museibesökare i alla åldrar. Kurserna anknyter alltid till de samlingar eller utställningar som visas i museet. Verksamheten i verkstaden kan ses som ett försök att öppna en dialog mellan museibesökaren och bildkonsten, dels genom att det egna skapandet ger deltagarna en mera konkret uppfattning om t.ex olika tekniker, dels genom att konstverken ses utifrån vissa teman som diskuteras i gruppen.
Verkstadens program.

Guidningar
Ateneum ordnar regelbundet allmänna guidningar som ingår i inträdet.