ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Fåglar och människor

 

Kejserliga samlingen förvärvade redan i ett tidigt skede (1857 och 1860) två fågelmålningar av Ferdinand von Wright. Gåsfamilj (1854) återger i likhet med konstnärens tidigare djurmålningar fåglarnas fredliga liv i naturen. Däremot visar Gås som tuktar en gräsand (1858) en helt annan, dramatisk scen, där den rasande gåsen med höjda vingar är i fokus. Sådana motiv var typiska för Ferdinand von Wright under åren som följde efter studieresan till Dresden (1858).

Med entusiasmen för det nationella väcktes också intresset för idealiserade folklivsskildringar inom den bildade klassen. Två genremålningar av Adolf von Becker köptes in till Kejserliga samlingen. Motiven härstammar från Österbotten. Den ena målningen, Efter middagen, (1877) är en replik av en folklivsskildring från Frankrike.