ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Eino Mäkinen
05.11.2010 - 20.02.2011

 

Utställningen Eino Mäkinen - Fotografier och filmer presenterar en vidsynt visualist vars livsverk fokuserade på etnografisk film. Eino Mäkinens (1908-1987) konstnärskap kan ändå inte sammanfattas under en rubrik, utan han är också känd som Alvar Aaltos hovfotograf och som förespråkare av den moderna konstfotografin. På Ateneum visas Mäkinens fotografier och filmer från 1920-40-talet.

Som fotograf kritiserade Eino Mäkinen i slutet av 1920-talet det traditionella harmoniska landskapsfotografiet. Mäkinen som strävade efter att "skriva och teckna med ljuset" ville skapa dynamiska vyer i stället för att avbilda former. Bildens inverkan blev viktigare än enskilda bilder. Motiven fann han i det vardagliga livet såsom i den urbana miljöns rytm och geometri.

Eino Mäkinen blev bekant med arkitekten Alvar Aalto i början av 1930-talet. Så småningom blev Mäkinen Aaltos hovfotograf och han fick så gott som ensamrätt att fotografera arkitektens byggnader samt de möbler och föremål som han designade för Artek. Mäkinen deltog också i planeringen och genomförandet av bildhelheterna i anslutning till Aaltos bidrag till världsutställningarna i Paris (1937) och New York (1939).

Som filmregissör är Mäkinen känd som en noggrann och strängt estetisk dokumenterare av den finländska allmogekulturen. Åren 1936-1939 arbetade han som huvudfilmare och verkställande direktör för Kansatieteellinen Filmi Oy. I de över 30 kortfilmer som bolaget producerade skildrades arbetsmetoder och -färdigheter (bl.a. svedjebränning och tillverkning av ekor) som höll på att försvinna. Sina mest kända filmer gjorde han tillsammans med Kustaa Vilkuna.

Eino Mäkinens filmer och största delen av fotografierna har arkiverats i Nationella audiovisuella arkivet (KAVA). Tack vare samarbetet mellan Mäkinen och specialforskare Lauri Tykkyläinen tog dåvarande filmarkivet över samlingarna, och det har på ett övergripande sätt tagit hand om filmarens produktion.

Utställningen på Ateneum har producerats i samarbete med Nationella audiovisuella arkivet. Utställningens kurator är fotografiplanerare Kai Vase och utställningsarkitekt Marja Kanervo.