ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Det symbolistiska landskapet och utställningens teman

 

Symbolismen var ett viktigt fenomen i den europeiska konsten 1880-1910. Den kännetecknades av fokus på känslor och stämningar, en extatisk strävan efter andlighet och ett stort intresse för mytologier. Symbolismen var inte en stilriktning, utan snarare en inställning och ett synsätt. Den var delvis en motreaktion mot industrialismen och materialismen som fick konstnärerna att rikta blicken mot de inre världarnas rikedomar i stället för den yttre verkligheten. Bildkonstnärer, poeter och kompositörer inspirerade varandra, och växelverkan mellan konstarterna blomstrade.

Landskapet var ett idealiskt motiv för symbolisterna. Solens pulserande livskraft, stormens vrede och skymningens mystik är upplevelser som alla känner till och kan leva sig in i. Naturen och dess element var som ett råmaterial som konstnärerna bearbetade för att uttrycka vissa sinnesstämningar.

För finländarna är utställningen en fortsättning på utställningen Vardagens hjältar, som presenterade den internationella naturalismen och som visades på Ateneum i början av 2011. Även 52 själar – symbolismens landskap knyter Finlands konsthistoria till de internationella strömningarna genom ett betydande internationellt samarbetsprojekt. En omständighet som möjliggjorde utställningen är Ateneums starka partnerskap med Van Gogh-museet i Amsterdam och Nationalgalleriet i Skottland.